Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
71
Hôm qua:
104
Tuần này:
646
Tháng này:
646
Tất cả:
103304

Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam xã Thọ Ngọc, lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024

Ngày 07/12/2018 08:45:39

Ngày 05/12/2018 UB.MTTQ xã Thọ Ngọc tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam xã Thọ Ngọc, lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024

                Sáng ngày 05 tháng 12 năm 2018 UBMTTQ xã Thọ Ngọc long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc xã Thọ Ngọc lần thứ XI nhiệm kỳ 2019-2024.
anh chien 7.JPG

Thông qua Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Chiến – CT.MTTQ đã nêu ra kết quả đã đạt được, những khó khăn, thuận lợi cũng như những tồn tại hạn chế của Đại hội khóa X, nhiệm kỳ 2013-2018.

anh chien 5.JPG

Đ/c Nguyễn Văn Chiến- CT.MTTQ xã Thọ Ngọc
         Đại hội nhiệm kỳ 2013-2018 đã hiệp thương bầu ra UB MTTQ xã gồm 41 đồng chí trong ban chấp hành, UB MTTQ xã đã họp phiên họp lần thứ nhất bầu ra các chức danh thường trực và phân công nhiệm vụ cho từng ủy viên, Bầu 01 chủ tịch, 02 phó chủ tịch, 02 ủy viên thường trực, còn lại là ủy viên . Trong quá trình hoạt động do yêu cầu của nhiệm vụ và phân công của tổ chức hoặc do yếu tố khách quan, năm 2015 Đại hội Đảng các cấp; Đến tháng 9 năm 2017 hội nghị UB MTTQ bầu bổ sung 03 đồng chí thay thế số ủy viên về nghĩ công tác. Tháng 11 năm 2017 hiệp thương bầu bổ sung bầu bổ sung 01 ủy viên thường trực, 01 đồng chí giữ chức danh chủ tịch UB MTTQ xã, thay thế cho đồng chí chủ tịch UB MTTQ về nghĩ chế độ và 01 đồng chí phó chủ tịch UB MTTQ xã.

Số ủy viên ủy ban đương nhiệm vẫn giữ ổn định như ban đầu là 41 đồng chí, trong đó nữ có 08 người, chiếm 19,51%, ngoài Đảng 09 người chiếm 21,95%.

Được sự quan tâm của cấp ủy Đảng địa phương và của UB MTTQ cấp trên, UB MTTQ xã đã kịp thời hiệp thương bầu bổ sung vào các chức danh bị khuyết, đặc biệt là bầu chức danh chủ tịch UB MTTQ xã đảm bảo cho mọi hoạt động của MTTQ xã thường xuyên, hiệu quả.

Từ đầu nhiệm kỳ thường trực UB MTTQ xã đã xây dựng, thông qua quy chế hoạt động của UB MTTQ xã và quy chế phối hợp với chính quyền, duy trì tốt chế độ hội họp đúng định kỳ hàng tháng, hàng quý, sơ kết đánh giá các hoạt động, các phong trào thi đua do UB MTTQ phát động.

Nhiệm kỳ vừa qua, MTTQ và các thành viên đã đạt được nhiều thành tích đáng kể, phát huy tốt vai trò của tổ chức, như: Tăng cường tập hợp vận động đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân; Động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xã hội; thực hiện cuộc vận đông “ngày vì người nghèo”; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dung hàng Việt Nam”; Vận động nhan dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, giữ mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng; Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại; Kiện toàn bộ máy tổ chức cán bộ đổi mới nội dung hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động Ban công tác mặt trận ở khu dân cư.

Trong nhiệm kỳ qua đã có những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” đó là:

Tập thể khu dân cư tiêu biểu: Thôn 1, Thôn 3, Thôn 6, Thôn 8, Thôn 12, thôn 13, thôn 15

Cá nhân xuất sắc: Ông Hà Xuân Điền- thôn 1, Ông Nguyễn Xuân Thắng- thôn 2, Ông Trần Văn Liên- thôn 9, Ông Lê Văn Hùng – Thôn 10, Bà Lê Thị Huyền – Thôn 12, Ông Lê Văn Hùng – Thôn 12, Ông Trần Văn Tâm- thôn 14.

Đại hội Đại biểu MTTQ xã Thọ Ngọc khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024 đã khẳng định được vai trò quan trọng của mình, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động toàn thể nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ của địa phương, đặc biệt là thực hiện tốt các phong trào, tập trung chỉ đạo, tuyên truyền nhân rộng những mô hình điển hình tiên tiến, gương “Nười tốt việc tốt”. Khen thưởng kịp thời những tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác, các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phát động.

Đại hội tin tưởng rằng, với những thành tựu quan trọng của công cuộc đổi mới và hội nhập do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, những kinh nghiệm thực tiễn của đội ngũ những người làm công tác mặt trận cùng với sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Đảng ủy, sự nhiệt tình của các chi bộ, Sự quan tâm tạo điều kiện của Thường trực MTTQ huyện Triệu Sơn, sự phối hợp với chính quyền, các tổ chứ thành viên và đặc biệt là sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, sự nghiệp đại đoàn kết nhất định giành được nhiều thắng lợi, góp phần xây dựng và phát triển xã Nông Thôn Mới, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Hội nghị thống nhất cao với báo cáo chính trị tại Đại hội UB MTTQ xã Thọ Ngọc, nhiệm kỳ 2019-2024

anh chien 3.JPG

Đ/c Hà Hữu Khang- Thường vụ huyện ủy, CT.MTTQ huyện Triệu Sơn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

      Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hà Hữu Khang - thường vụ huyện ủy, chủ tịch MTTQ huyện đã nhấn mạnh và giao nhiệm vụ cho ban chấp hành khóa mới “phát huy mạnh mẽ vai trò của UB MTTQ và các tổ chức thành viên trong nhiệm kỳ mới. Đổi mới phương hướng tập hợp, hướng về các khu dân cư và các cuộc vận động “ngày vì người nghèo”, “người Việt Nam dung hàng Việt Nam”, và công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; phát huy tính dân chủ, vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Đa dạng hóa hình thức tập hợp và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân; Tổ chức tốt công tác sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm các phong trào thi đua, công tác tuyên truyền vận động”.

Đại hội đã thành công tốt đẹp, thống nhất 100% bầu ra ban chấp hành khóa mới gồm 39 đồng chí, Ban thường vụ gồm có đồng chí Nguyễn Văn Chiến- Chủ tịch MTTQ xã, đồng chí Phạm Xuân Tuân- Phó chủ tịch MTTQ xã, đồng chí Nguyễn Văn Hòa- ủy viên ban thường vụ MTTQ xã.

Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam xã Thọ Ngọc, lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024

Đăng lúc: 07/12/2018 08:45:39 (GMT+7)

Ngày 05/12/2018 UB.MTTQ xã Thọ Ngọc tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam xã Thọ Ngọc, lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024

                Sáng ngày 05 tháng 12 năm 2018 UBMTTQ xã Thọ Ngọc long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc xã Thọ Ngọc lần thứ XI nhiệm kỳ 2019-2024.
anh chien 7.JPG

Thông qua Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Chiến – CT.MTTQ đã nêu ra kết quả đã đạt được, những khó khăn, thuận lợi cũng như những tồn tại hạn chế của Đại hội khóa X, nhiệm kỳ 2013-2018.

anh chien 5.JPG

Đ/c Nguyễn Văn Chiến- CT.MTTQ xã Thọ Ngọc
         Đại hội nhiệm kỳ 2013-2018 đã hiệp thương bầu ra UB MTTQ xã gồm 41 đồng chí trong ban chấp hành, UB MTTQ xã đã họp phiên họp lần thứ nhất bầu ra các chức danh thường trực và phân công nhiệm vụ cho từng ủy viên, Bầu 01 chủ tịch, 02 phó chủ tịch, 02 ủy viên thường trực, còn lại là ủy viên . Trong quá trình hoạt động do yêu cầu của nhiệm vụ và phân công của tổ chức hoặc do yếu tố khách quan, năm 2015 Đại hội Đảng các cấp; Đến tháng 9 năm 2017 hội nghị UB MTTQ bầu bổ sung 03 đồng chí thay thế số ủy viên về nghĩ công tác. Tháng 11 năm 2017 hiệp thương bầu bổ sung bầu bổ sung 01 ủy viên thường trực, 01 đồng chí giữ chức danh chủ tịch UB MTTQ xã, thay thế cho đồng chí chủ tịch UB MTTQ về nghĩ chế độ và 01 đồng chí phó chủ tịch UB MTTQ xã.

Số ủy viên ủy ban đương nhiệm vẫn giữ ổn định như ban đầu là 41 đồng chí, trong đó nữ có 08 người, chiếm 19,51%, ngoài Đảng 09 người chiếm 21,95%.

Được sự quan tâm của cấp ủy Đảng địa phương và của UB MTTQ cấp trên, UB MTTQ xã đã kịp thời hiệp thương bầu bổ sung vào các chức danh bị khuyết, đặc biệt là bầu chức danh chủ tịch UB MTTQ xã đảm bảo cho mọi hoạt động của MTTQ xã thường xuyên, hiệu quả.

Từ đầu nhiệm kỳ thường trực UB MTTQ xã đã xây dựng, thông qua quy chế hoạt động của UB MTTQ xã và quy chế phối hợp với chính quyền, duy trì tốt chế độ hội họp đúng định kỳ hàng tháng, hàng quý, sơ kết đánh giá các hoạt động, các phong trào thi đua do UB MTTQ phát động.

Nhiệm kỳ vừa qua, MTTQ và các thành viên đã đạt được nhiều thành tích đáng kể, phát huy tốt vai trò của tổ chức, như: Tăng cường tập hợp vận động đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân; Động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xã hội; thực hiện cuộc vận đông “ngày vì người nghèo”; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dung hàng Việt Nam”; Vận động nhan dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, giữ mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng; Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại; Kiện toàn bộ máy tổ chức cán bộ đổi mới nội dung hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động Ban công tác mặt trận ở khu dân cư.

Trong nhiệm kỳ qua đã có những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” đó là:

Tập thể khu dân cư tiêu biểu: Thôn 1, Thôn 3, Thôn 6, Thôn 8, Thôn 12, thôn 13, thôn 15

Cá nhân xuất sắc: Ông Hà Xuân Điền- thôn 1, Ông Nguyễn Xuân Thắng- thôn 2, Ông Trần Văn Liên- thôn 9, Ông Lê Văn Hùng – Thôn 10, Bà Lê Thị Huyền – Thôn 12, Ông Lê Văn Hùng – Thôn 12, Ông Trần Văn Tâm- thôn 14.

Đại hội Đại biểu MTTQ xã Thọ Ngọc khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024 đã khẳng định được vai trò quan trọng của mình, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động toàn thể nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ của địa phương, đặc biệt là thực hiện tốt các phong trào, tập trung chỉ đạo, tuyên truyền nhân rộng những mô hình điển hình tiên tiến, gương “Nười tốt việc tốt”. Khen thưởng kịp thời những tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác, các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phát động.

Đại hội tin tưởng rằng, với những thành tựu quan trọng của công cuộc đổi mới và hội nhập do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, những kinh nghiệm thực tiễn của đội ngũ những người làm công tác mặt trận cùng với sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Đảng ủy, sự nhiệt tình của các chi bộ, Sự quan tâm tạo điều kiện của Thường trực MTTQ huyện Triệu Sơn, sự phối hợp với chính quyền, các tổ chứ thành viên và đặc biệt là sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, sự nghiệp đại đoàn kết nhất định giành được nhiều thắng lợi, góp phần xây dựng và phát triển xã Nông Thôn Mới, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Hội nghị thống nhất cao với báo cáo chính trị tại Đại hội UB MTTQ xã Thọ Ngọc, nhiệm kỳ 2019-2024

anh chien 3.JPG

Đ/c Hà Hữu Khang- Thường vụ huyện ủy, CT.MTTQ huyện Triệu Sơn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

      Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hà Hữu Khang - thường vụ huyện ủy, chủ tịch MTTQ huyện đã nhấn mạnh và giao nhiệm vụ cho ban chấp hành khóa mới “phát huy mạnh mẽ vai trò của UB MTTQ và các tổ chức thành viên trong nhiệm kỳ mới. Đổi mới phương hướng tập hợp, hướng về các khu dân cư và các cuộc vận động “ngày vì người nghèo”, “người Việt Nam dung hàng Việt Nam”, và công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; phát huy tính dân chủ, vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Đa dạng hóa hình thức tập hợp và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân; Tổ chức tốt công tác sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm các phong trào thi đua, công tác tuyên truyền vận động”.

Đại hội đã thành công tốt đẹp, thống nhất 100% bầu ra ban chấp hành khóa mới gồm 39 đồng chí, Ban thường vụ gồm có đồng chí Nguyễn Văn Chiến- Chủ tịch MTTQ xã, đồng chí Phạm Xuân Tuân- Phó chủ tịch MTTQ xã, đồng chí Nguyễn Văn Hòa- ủy viên ban thường vụ MTTQ xã.