Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
175741

Lễ khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2020

Ngày 14/11/2019 15:34:07

Sáng ngày 12 tháng 11 năm 2019 UBND, Ban chỉ huy quân sự xã Thọ Ngọc long trọng tổ chức Lễ khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2020
          Trải qua 89 mùa xuân, 44 năm thống nhất đất nước, hơn 30 năm đổi mới, Đảng và nhà nước ta đã chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này sang thắng lợi khác, chống thù trong giặc ngoài, giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị của bọn thực dân, đế quốc, tạo nên những trang sử hào hùng, những chiến công hiển hách của bộ đội cụ Hồ, từ thắng lợi Điện biên phủ chấn động địa cầu cho đến thắng lợi mùa xuân năm 1975, đất nước thống nhất, non sông thu về 1 mối.
Ngày nay trong công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thừa kế truyền thống dân tộc Việt Nam anh hùng, tiếp tục góp phần thực hiện có hiệu quả sự nghiệp cách mạng của cha ông, thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng. Chính vì vậy, một trong những nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là xây dựng nên quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ  vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, góp phần ổn định chính trị xã hội, phát triển nền kinh tế, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
            Xã Thọ Ngọc trong những năm qua, đều tổ chức tốt các đợt tuyển chọn thanh niên lên đường nhập ngũ, đã có nhiều thế hệ thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, là những công dân có phẩm chất đạo đức tốt. 
           Thực hiện nhiệm vụ cấp trên giao, ngày 12 tháng 11 năm 2019 xã Thọ Ngọc long trọng tổ chức lễ khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2020. Tham gia khám sơ tuyển lần này, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã chọn 74 nam thanh niên trong độ tuổi khám tuyển mà không thuộc đối tượng tạm hoãn, tạm miễn, là những đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tất cả các thanh niên đều phấn khởi, chất lượng nam thanh niên có chất lượng khá cao và toàn diện.
anh qs 1.JPG
Không khí chuẩn bị cho lễ khám sơ tuyển quân sự năm 2020

anh qs 2.JPG
 
             Trong những năm qua, công tác tuyển chọn và gọi công dn nhập ngũ của xã Thọ Ngọc luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm laanhx đạo, chỉ đạo tổ chức chặt chẽ, đi vào nề nếp và có nhiều đổi mới, hoàn thành 100% chỉ tiêu huyện giao. Ban chỉ huyquaann sự xã đã chủ động lập kế hoạch về công tác  tuyển quân, thực hiện tốt việc đăng ký tuổi 1 7 cho nam thanh niên và quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Để công tác đạt hiệu quả cao, Hội đồng NVQS xã đã tổ chức tuyên truyền, vận động nam thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự hăng hái tham gia khám sơ tuyển, khám tuyển lên đường thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ  quốc. Trong quá trình sơ, khám tuyển, Hội đồng NVQS xã kết hợp với Hội đồng NVQS huyện Triệu Sowntheo dõi chặt chẽ các khâu, các bước, đảm bảo nghiêm túc, công bằng, đúng luật và đúng đối tượng. Do xác định đúng những thuận lợi và khó khăn tr ong công tác tuyển quân của địa phương, cấp ủy, chính quyền, Hội đồng NVQS xã Thọ Ngọc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai kế hoạch, nắmắc diễn biến, kiểm tra , đôn đốc , giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh theo đúng quy trình, đảm bảo công khai, công bằng dân chủ, đúng luật tạo sự nhất trí cao trong nhân dân. 74 nam thanh niên xã Thọ Ngọc trong diện gọi sơ tuyển đã nhận được giấy triệu tập tới khám và chấp hành khám sơ tuyển.
anh qs 4.JPG
anh qs 5.JPG
               Tuy nhiên công tác khám tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 của xã Thọ Ngọc vẫn còn gặp khôg ít khó khăn. Vì Nhiều thanh niên trong độ tuổinhập ngũ đi làm ăn xa, không có mặt tại địa phương, số lượng thanh niên trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghệp và dạy nghề khá đông; một số thanh niên khác chưa tự giác thực  hiện Luật nghĩa vụ quân sự, còn trốn tránh, còn phải để các thành viên trong Hội đồng ngĩa vụ quân sự xã nhắc nhở.
                Để khắc phục những khó khăn trên, Ban Chỉ huy Quân sự xã cần nghiê cứu, nắm chắc các văn bản chỉ đạo về công tác tuyển quân. Trên cơ sở đó, tham mưu với Đảng ủy, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã xây dựng kế hoạch sát với tình hình, đặc điểm của địa phương; chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự xã phối hợp với các ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truỳên cho nhân dân, đặc biệt là những thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ nắm vững nội dung cơ bản của Luật NVQS, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tô quốc trong tình hình mới, truyền thống của đất nước, quê hương và quân đội.

Lễ khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2020

Đăng lúc: 14/11/2019 15:34:07 (GMT+7)

Sáng ngày 12 tháng 11 năm 2019 UBND, Ban chỉ huy quân sự xã Thọ Ngọc long trọng tổ chức Lễ khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2020
          Trải qua 89 mùa xuân, 44 năm thống nhất đất nước, hơn 30 năm đổi mới, Đảng và nhà nước ta đã chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này sang thắng lợi khác, chống thù trong giặc ngoài, giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị của bọn thực dân, đế quốc, tạo nên những trang sử hào hùng, những chiến công hiển hách của bộ đội cụ Hồ, từ thắng lợi Điện biên phủ chấn động địa cầu cho đến thắng lợi mùa xuân năm 1975, đất nước thống nhất, non sông thu về 1 mối.
Ngày nay trong công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thừa kế truyền thống dân tộc Việt Nam anh hùng, tiếp tục góp phần thực hiện có hiệu quả sự nghiệp cách mạng của cha ông, thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng. Chính vì vậy, một trong những nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là xây dựng nên quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ  vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, góp phần ổn định chính trị xã hội, phát triển nền kinh tế, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
            Xã Thọ Ngọc trong những năm qua, đều tổ chức tốt các đợt tuyển chọn thanh niên lên đường nhập ngũ, đã có nhiều thế hệ thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, là những công dân có phẩm chất đạo đức tốt. 
           Thực hiện nhiệm vụ cấp trên giao, ngày 12 tháng 11 năm 2019 xã Thọ Ngọc long trọng tổ chức lễ khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2020. Tham gia khám sơ tuyển lần này, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã chọn 74 nam thanh niên trong độ tuổi khám tuyển mà không thuộc đối tượng tạm hoãn, tạm miễn, là những đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tất cả các thanh niên đều phấn khởi, chất lượng nam thanh niên có chất lượng khá cao và toàn diện.
anh qs 1.JPG
Không khí chuẩn bị cho lễ khám sơ tuyển quân sự năm 2020

anh qs 2.JPG
 
             Trong những năm qua, công tác tuyển chọn và gọi công dn nhập ngũ của xã Thọ Ngọc luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm laanhx đạo, chỉ đạo tổ chức chặt chẽ, đi vào nề nếp và có nhiều đổi mới, hoàn thành 100% chỉ tiêu huyện giao. Ban chỉ huyquaann sự xã đã chủ động lập kế hoạch về công tác  tuyển quân, thực hiện tốt việc đăng ký tuổi 1 7 cho nam thanh niên và quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Để công tác đạt hiệu quả cao, Hội đồng NVQS xã đã tổ chức tuyên truyền, vận động nam thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự hăng hái tham gia khám sơ tuyển, khám tuyển lên đường thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ  quốc. Trong quá trình sơ, khám tuyển, Hội đồng NVQS xã kết hợp với Hội đồng NVQS huyện Triệu Sowntheo dõi chặt chẽ các khâu, các bước, đảm bảo nghiêm túc, công bằng, đúng luật và đúng đối tượng. Do xác định đúng những thuận lợi và khó khăn tr ong công tác tuyển quân của địa phương, cấp ủy, chính quyền, Hội đồng NVQS xã Thọ Ngọc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai kế hoạch, nắmắc diễn biến, kiểm tra , đôn đốc , giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh theo đúng quy trình, đảm bảo công khai, công bằng dân chủ, đúng luật tạo sự nhất trí cao trong nhân dân. 74 nam thanh niên xã Thọ Ngọc trong diện gọi sơ tuyển đã nhận được giấy triệu tập tới khám và chấp hành khám sơ tuyển.
anh qs 4.JPG
anh qs 5.JPG
               Tuy nhiên công tác khám tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 của xã Thọ Ngọc vẫn còn gặp khôg ít khó khăn. Vì Nhiều thanh niên trong độ tuổinhập ngũ đi làm ăn xa, không có mặt tại địa phương, số lượng thanh niên trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghệp và dạy nghề khá đông; một số thanh niên khác chưa tự giác thực  hiện Luật nghĩa vụ quân sự, còn trốn tránh, còn phải để các thành viên trong Hội đồng ngĩa vụ quân sự xã nhắc nhở.
                Để khắc phục những khó khăn trên, Ban Chỉ huy Quân sự xã cần nghiê cứu, nắm chắc các văn bản chỉ đạo về công tác tuyển quân. Trên cơ sở đó, tham mưu với Đảng ủy, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã xây dựng kế hoạch sát với tình hình, đặc điểm của địa phương; chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự xã phối hợp với các ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truỳên cho nhân dân, đặc biệt là những thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ nắm vững nội dung cơ bản của Luật NVQS, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tô quốc trong tình hình mới, truyền thống của đất nước, quê hương và quân đội.