Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
175741

BÁO CÁO TỔNG KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2016, NHIỆM VỤ, MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP NĂM 2017.

Ngày 04/12/2017 10:59:52

BÁO CÁO TỔNG KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2016, NHIỆM VỤ, MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP NĂM 2017.

ĐẢNG BỘ HUYỆN TRIỆU SƠN                                                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

   ĐẢNG ỦY XÃ THỌ NGỌC

                     *

           ‘

   Dự thảo’                                                Thọ Ngọc. ngày   tháng   năm 2016

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2016, NHIỆM VỤ,

MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP NĂM 2017.

 

PHẦN THỨ NHẤT:

          A- TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2016.

          Đảng bộ chính quyền và nhân dân trong xã triễn khai và thực hiện nhiệm vụ năm 2016 với nhiều thuận lợi nền kinh tế tiếp tục được phục hồi và có bước phát triễn giá một số mặt hàng và vật tư nông nghiệp giảm so với cùng kỳ; cây trồng sinh trưỡng và phát triễn khá tình hình sâu bệnh, dich bệnh được kiểm soát, đầu tư của nhà  nước cấp trên vào xã được quan tâm,các nhà máy may trong khu vực đi vào sản xuất ổn định đã   tạo việc làm ổn định cho vài trăm lạo động của địa phương, lãnh đạo, chỉ đạo thành công cuộc bầu cử quốc hôi, hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-202; bên cạnh dó chúng ta cũng gặp không ít khó khăn, thách thức, thời tiết cực đoan, rét đậm, rét hại kéo dài, ngập úng cục bộ đầu năm đã tác động bất lợi đến sản xuất và đời sống của nhân dân…trong bối cảnh đó, được sự quan tâm, gúp đỡ huyện,sự đồng thuận của đảng bộ,các tổ chức đoàn thể và của nhân dân trong xã nên nhìn chung tình hình trên các lĩnh vực của xã đều có chuyển biến tiến bộ, kết quả đạt được như sau;..

          I-  về kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh;

          1. Kinh tế:

          Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Có 18/18 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt mức kế hoạch đã đề ra.

          Trong đó nông lâm nghiệp 34/%,  tiểu thủ công nghiệp và xây dựng cơ bản 35%, dịch vụ và thu nhập khác 31% .

          1.1. Sản xuất nông, lâm nghiệp;

          Mặc dù chịu sự tác động bất lợi của thời tiết, sâu bệnh, dịch bệnh nhưng do sự lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy, TT HĐND, UBND, MTTQ và các ngành đoàn thể chủ động điều hành xử lý linh hoạt, đồng bộ các phương án phòng trừ, giảm thiểu tối đa thiệt hại do sâu bệnh thiên tai gây ra, cộng với việc nhân dân thực hiện tốt các giải pháp kỹ thuật, giống, thời vụ có hiệu quả, tổng diện tích gieo trồng cả năm đạt 1.030 ha đạt 99,5 % so với kế hoạch (Lý do không đạt là một số diện tích đồng sâu,chuyển sang nuôi cá, một số diện chuyển sang trồng mía) vụ đông gieo trồng được 85 ha, đạt 53,13 % kế hoạch. Năng xuất lúa bình quân cả năm đạt 65 tạ/ha.

          Tổng sản lượng lương thực quy thóc là 4.864 tấn tăng 0,95% so với kế hoạch đề ra  tăng 68 tấn so với cùng kỳ năm 2015, bình quân lương thực  635kg/người/năm.tăng 0,16% so với kế hoạch, tăng 0,32% so với cùng kỳ 2015

          Có nhiều mô hình mới đưa vào thực hiện cả trong trồng trọt và chăn nuôi, tổ chức tập huấn được 10 lớp về kỹ thuật thâm canh các loại cây trồng vụ chiêm, vụ mùa và vụ đông cho nhân dân,.

          Diện tích mía năm 2015-2016 là 23,8ha, đất 2 lúa năng xuất đạt 93 tấn/ha. Sản lượng đạt 1.620. tấn tăng 120 tấn diện tích mía ép nước tăng cho thu nhập cao ..

          Cây lâm nghiệp chủ yếu là cây keo nhân dân trồng được gần 10.000 cây đang phát triển tốt, số cây đến tuổi thu hoạch cho thu nhập khá.

          Chăn nuôi: chỉ đạo thực hiện tốt công tác thú y, tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm,  đạt chỉ tiêu huyện giao, không có dịch bệnh xảy ra.

Tổng đàn châu, bò, bê nghé là: 1.568. con, tăng 2,7%  so với kế hoạch, Đàn lợn (không kể lợn sữa) là 4.210  con tăng 3,5% con so với kế hoạch, tăng 141 con so với cùng kỳ năm 2015.

Đàn gia cầm 73.500 con tăng 2,1% so với kế hoạch..

Chăn nuôi trang trại có chuyển biến tích cực, làm ăn có hiệu quả đang xây dựng thêm 1 trang trại, quy mô lớn, mô hình gia trại cá lúa,vịt đang được nhân rộng đem lại giá trị kinh tế cao.

          1.2. Các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp dịch vụ và xây dựng cơ bản.

          Các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp dịch vụ ngày càng mở rộng và phát triển mạnh, thu hút nhiều lao động vào làm. Đây là nguồn thu nhập chính của các hộ và đã góp phần không nhỏ vào việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nhứ sản xuất vật liệu xây dựng,mộc vận tải ,kinh doanh buôn bán…

          Về xây dựng cơ bản.

          Tổng giá trị xây dựng cơ bản năm 2016 là: 6.268.521.122 đồng. Trong đó:

          Xây dựng sân bóng đá của xã.mương thoát nước, tường rào với tổng giá trị;687.002.909 đồng

          -xây dựng nâng cấp trường trung học cơ sở để được công nhận chuẩn lần hai với tổng giá trị;740.826’213 đồng... .

.           xây dựng, nâng cấp khuôn viên khu trung tâm văn hóa xã để đạt chuẩn với tổng giá trị; 649.643.405 đồng, dự làm được 389 triệu đồng                                     

Xây dựng công sở làm việc tổng kinh phí theo dự toán được phê duyệt là;4.793.464.000 đồng; dự làm được;2 tỷ 876 triệu đồng

Xây dựng; đường giao thông xóm 14 đi xóm 15 (,ao phe,) và tua sữa các công trình phúc lợi khác vợi tổng giá trị; 33.272.000 đồng;

Các xóm xây dựng và nâng cấp mới nhà văn hóa tổng giá trị là; 1.194.783.000 đồng

Làm đường, mương qui hoạch bán đất ở cửu nguyên và đồng trước dự toán là 1.113.275.000 đồng, dự làm; 556.637.000 đồng

          1.3. Về giao thông thủy lợi.

          - Giao thông:

Toàn bộ hệ thống giao thông nông thôn, nội xóm liên gia đến nay cơ bản đã bê tông hóa có 13/15 xóm đã làm xong đường nội xóm liên gia, các xóm còn lại các tuyến chưa đổ bê tông đến nay cơ bản đã cứng hóa xong, Đảm bảo phục vụ đi lại cho nhân dân.

          - Giao thông thủy lợi nội đồng.

          Đã chủ động nạo vét mương tưới, tiêu, đắp và những nơi bị sạt lỡ, san lấp các ổ gà, chỉ đạo các xóm đổ bê tông đường nội đồng. Đảm bảo phục vụ cho nhân dân đi lại sản xuất được thuận lợi; khối lượng dải sỏi là; 170m3, đắp đất; 471m3, nạo vét; 40.000m:

         

 

          1.4. Công tác quản lý.

          - Công tác quản lý đất đai.

          Thường xuyên kiểm tra, sử lý các hộ cố tình lấn chiếm đất đai, sữ dụng đất sai mục đích, chuyển mục đích sử dụng đất cho 1 hộ làm trang trại, hoàn thiện hệ thống giữ liệu mạng, tiếp tục làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân, trong năm đã cấp được 1.103 hồ sơ, đạt 52,6 % kế hoạch.

Làm quy hoạch và bán đất ở cho nhân dân ở 2 nơi là 33 suất

-         Hoạt động của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp.

-         Đã chuyển đổi thành công mô hình hợp tác xã theo luật htx năm 2012

          Duy trì thực hiện tốt phương án và điều lệ hợp tác xã mới. Thường xuyên tham mưu cho lãnh đạo xã xây dựng và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch bố trí cơ cấu cây trồng, lịch gieo trồng hàng vụ, các khâu dịch vụ. Thường xuyên thăm đồng kiểm tra phát hiện sâu, bệnh thông báo kịp thời, kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu, bệnh cho lúa, mía và các cây rau màu đạt hiệu quả. Đã phối hợp với TT – HTCĐ và các phòng ban của huyện, tổ chức 06 lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, cho nhân dân, số lượt người tham gia tập huấn là; 428 lượt người,.

          - Về tài chính thương mại.

          Quan hệ với 2 ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn và ngân hàng chính sách xã hội, tạo điều kiện cho nhân dân vay vốn để phát triển kinh tế.

          Tính đến 31 tháng 12 năm 2016. Dư nợ ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn là:26 tỷ 431 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2015 tăng 17 tỷ 742 triệu đồng.

          Ngân hàng chính sách xã hội là: 8 tỷ 679 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2015 giảm 77 triệu đồng.

          Các hộ được vay vốn đã sử dụng vốn vay đúng mục đích làm ăn có hiệu quả.

          Đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao thu, chỉ tiêu đóng góp với nhà nước, các chỉ tiêu giao thu theo pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, để xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, đời sống dân sinh đạt. Thu chi ngân sách nhà nước đảm bảo đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội , QP – AN.

          - Công tác quản lý điện.

          Thường xuyên đấu mối với Ban quản lý điện của công ty, phát dän hành lang lưới điện, nâng cấp một số đường dây, cột đã xuống cấp đảm bảo đủ điện phục vụ cho nhân dân.

          - Công tác phòng chống bảo lụt và đê điều.

          Đã tổng kết công tác phòng chống bảo lụt năm 2015, triển khai công tác phòng chống bảo lụt năm 2016 đạt hiệu quả.

          2. Chương trình xây dựng nông thôn mới.

          Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo đầu năm 2016 xã được ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh, của huyện giao phải phấn đấu về đích trong khi xã còn một tiêu chí rất nặng chưa đạt là tiêu chí số 6 cơ sở vật chất nhà văn hóa, công sớ làm việc,một số tiêu chí như tỷ lệ hộ dân tham gia bảo hiểm y tế còn thấp, môi trường và một số tiêu chí khác phải phấn đấu mới đạt, nhưng với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự nổ lực của từng cá nhân, sự hổ trợ kinh phí của tỉnh, sự chỉ đạo nhiệt tình của huyện đặc biệt là có sự đồng thuận đóng góp của đảng bộ và nhân dân trong xã trong việc xây dựng, nâng cấp các nhà văn hóa, bảo vệ môi trường, vệ sinh đường làng ngỏ xóm…đến cuối tháng 11/2016 xã được các sở thống nhất bỏ phiếu hoàn thành 19/19 tiêu chí năm 2016.

          Tổng kinh phí tỉnh hổ trợ xây dựng nông mới là; hổ trợ xây dựng công sở làm việc là 3,5 tỷ ,tỉnh hỗ trợ 1 tỷ, huyện hỗ trợ 1 tỷ nếu công bố về đích đúng tiến độ

Hổ trợ cho các hộ chính sách,hộ nghèo, cận nghèo làm nhà tiêu hợp vệ sinh 125 hộ , hổ trợ kinh phí mỡ lớp học chăn nuôi thú y, lớp học đan bẹ ngô… và nhiều trương trình khác.

          3. Các hoạt động văn hóa – xã hội.

          Các hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn luôn được quan tâm duy trì thường xuyên ,Đã động viên cho nhân dân nâng cấp 9 nhà văn hóa, làm mới 4 nhà, làm thủ tục công nhận làng văn hóa cấp huyện cho 03….đơn vị công nhận lại cho 10…làng các làng, các xóm cơ bản duy trì được nội quy, hương ước của làng, của xóm,    

3.1 Các hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao.

          Tập trung tuyên truyền đầy đủ các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các nội quy, quy ước của địa phương. Đặc biệt là tuyên truyền đại hội đảng toàn quốc lần thứ XII, cuộc bầu cử quốc hội lần thứ 14 và bầu cử hội đồng nhân dâ các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, tuyên truyền phong trào toàn dân chung tay  tham gia xây dựng nông thôn mới, các bản tin về công tác sản xuất hoạt động của các tổ chức đoàn thể, tiếp sóng đài trung ương, tỉnh, huyện hàng ngày.

Treo,ba nô, áp phích tranh cổ động ở trục đường xã, nhà văn hóa thôn..

 

          3.2. Giáo dục và đào tạo.

          Năm học 2016-2017 tổng sổ lớp; 31 lớp, số học sinh; 979 em, giáo viên 69 giáo viên .

          ChÊt l­îng gi¸o dôc ®­îc n©ng lªn, tæng kÕt n¨m häc 2015 – 2016 cã : 1 gi¸o viªn ®­îc TØnh ®oµn khen, 14 gi¸o viªn giái cÊp HuyÖn, 12 gi¸o viªn cã s¸ng kiÕn kinh nghiÖm, 44 häc sinh giái vÒ v¨n hãa, ch÷ ®Ñp. 3 tr­êng gi÷a v÷ng danh hiÖu tr­êng chuÈn Quèc gia møc ®é 1.

          Triển khai năm học 2015 – 2016 đảm bảo đúng kế hoạch, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác dậy và học được quan tâm đầu tư, củng cố.

          3.3. Công tác y tế.

          Triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh, công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban, thực hiện tốt chương trình y tế quốc gia, y tế dự phòng, tổ chức tốt các đợt tim phòng, tim chủng cho trẻ em và phụ nữ có thai, tổ chức khám và điều trị bệnh ban đầu hóa gia đình: 239 lượt, hạ tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em từ 13,1%  suống còn 12,75%, tỹ lệ phát triển dân số tự nhiên: 0,56% động viên cán bộ và nhân dân làm mới và sữa chữa các công trình hợp vệ sinh, nhà tắm. Tü lÖ dïng nước hîp vÖ sinh: 95%

3.4. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

          Thực hiện chính sách đối với người có công đã giải quyết ®Çy đủ, kịp thời đúng đối tượng, tổ chức thăm hỏi lúc ốm đau, qua đời, tổ chức tặng quà cho các đối tượng, hương, bệnh binh, gia đình liệt sỷ trong dịp tết,ngày lễ là 115 xuất loại 400.000 đồng và 200.000 đồng, quà cho các do mặt trận tổ quốc, hội cựu chiến binh, hội chữ thâp đỏ là; 59 xuất, tổ chức mừng thọ cho các cụ tròn 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100 tuổi là 108 cụ;  gạo cứu tế lúc giáp hạt, dịp tết: 670kg,  11 xuất quà cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, 06 xuất quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ.   Thực hiện tốt chính sách cho các đối tượng hưởng chế độ theo NĐ 67,13;634 đối tượng.

          Tỹ lệ hộ nghèo cuối năm 2016 còn 4,48%. Hộ cận nghèo cuối năm 2016 còn 6,0%.

          Vận động quỹ phụng dưỡng người cao tuổi và qũy ngày vì người nghèo,ủng hộ đồng bào miền trung bị bảo lụt và các cuộc vận động khác  được    21.800.000 đồng.

          4. Tình hình chính trị ổn định, quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

          4.1. Công tác quốc phòng.

          Hoàn thành công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2016, đủ số lượng, đảm bảo chất lượng.

          Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng cơ sở an toàn làm chủ sẳn sàng chiến đấu. Thực hiện có hiệu quả kế hoạch phối hợp tác chiến QS – QP, phòng chống bảo lụt, giảm nhẹ thiên tai, nhiệm vụ giáo dục, công tác chính trị, công tác Đảng, tình hình nhiệm vụ QS – QP năm 2016 của Đảng, nhà nước, của địa phương và âm mưu, thủ đoạn, chống phá cách mạng nước ta của các thế lực thù địch, cho cán bộ xã, xóm, lực lượng d©n quân, công an, nhân dân nắm bắt để cảnh giác đối phó. Tổ chức huấn luyện vũ khí, khí tài, kỹ chiến thuật và bắn đạn thật cho lực lượng dân quân đạt 100% yêu cầu, đạt 75% khá. Tổ chức diễn tập cụm 5 đưa xã vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu

          4.2. An ninh.

          Cấp ủy, chính quyền thường xuyên chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện công tác đảm bảo an ninh quốc gia, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội trên địa bàn. Trong năm sảy ra 9 vụ giảm 7 vụ so với năm 2015 trong đó đánh bài ăn tiền 01 vụ, trộm cắp 3 vụ đánh nhau gây mất trật tự 3 vụ bạo lực gia đình 2 vụ, công an huyện giải quyết 2 vụ xã giải quyết 7 vụ các vụ việc đã được giải quyết xong,.

          Thường xuyên tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát sử lý các vi phạm về trật tự giao thông, các tệ nạn xã hội, bảo vệ tài sản cho nhân dân. Tổ chức bảo vệ thành công cuộc bầu cử quốc hội khóa 14 và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

          4.3. Công tác tiếp dân.

Thường xuyên thực hiện đúng theo quy định, tổ chức tiếp 95 lượt công dân, giải quyết 11 đơn, đến nay đã giải quyết song.

          4.4. Hoạt động tư pháp.

          Có chuyển biến tích cực, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện có hiệu quả.

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN, MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ XÃ HỘI.

1.     Công tác xây dựng Đảng.

1.1-Công tác lãnh đạo: chỉ đạo bầu cử quốc hội khóa XIV và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; thực hiện chỉ thị số 51-CT/TW, ngày 04/01/2016 của bộ chính trị và các văn bản của trung ương, của tỉnh, của huyện về lãnh đạo cuộc bầu cử quốc hội khóa XIV và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, đảng ủy xã đã triển khai nhiều văn bản, hướng dẫn và phân công cán bộ chỉ đạo trực tiếp công tác bầu cử ở các xóm, các tổ bầu cử kết quả bầu cử đảm bảo đúng luật, đúng nguồn, an toàn, dân chủ.

1.2;công tác tuyên giáo, chính trị tư tưởng; tập trung lãnh đạo tuyên truyền các sự kiện lớn của đất nước,của tĩnh,huyện và của xã tổ chức tỏng kết đánh giá 5 năm thực hiện chỉ thị 03- CT/TW của bộ chính trị( khóa XI), tổng kết 4 năm thực hiện nghi quyết 04- NQ/HU của BCH đảng bộ huyện về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục & đào tạo 2012-2015, tổ chức quán triệt nghi quyết đại hội lần thứ XII của đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ XVII, sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 08- CT/TW của bộ chính trị về ‘’ tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với vấn 2016 là năm thực hiện nghị quyết đảng bộ các cấp, trào mừng thành công đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của đảng và cuộc bầu cử quốc hội  và hội đồng nhân dân các cấp, vấn  đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới’’;sơ kết 3 năm thực hiện nghị quyết 29-NQ/TW về ‘’đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH,HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế’’.

 -tổ chức triển khai, học tập , quán triệt thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của bộ chính trị về ‘’đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh’’,kết luận số 05-KL/TW của ban bí thư trung ương đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị 48-CT/TW của bộ chính trị ( khóa X ) về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; nghị quyết 04, 05 NQ/TU của BCH đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; chỉ thị 04 CT/TU ngày 18/10/2016 của ban thường vụ tỉnh ủy về xiết chặt kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan đảng, nhà nước, đơn vị sự nghiệp,tổ chức chính trị-xã hội; nghiêm cấm sử dụng riệu, bia chất có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc,ngày trực, ban thường vụ huyện ủy đã ban hành chỉ thị 08/CT/HU, ngày 5/10/2016 về việc tiếp tục tăng cường việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; kế hoạch hành động toàn khóa của ban thường vụ huyện ủy thực hiện chỉ thị 05//TW của bộ chính trị về ‘’đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởn, đạo đức, phong cách HỒ CHÍ MINH’’

Tổ chức quán triệt chỉ thị số 03-CT/TW của bộ chính trị về ‘’tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh’’ chủ đề năm 2016 là; ‘’tiếp tục học tập đẩy mạnh vệc học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh về ttrung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng đảng trong sạch vững mạnh’hàng tháng ban tuyên giáo của xã đã chủ động tham mưu với ban thường vụ đảng ủy lãnh, chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ và gửi tài liệu tuyên truyền đến các chi bộ;

1,3;công tác tổ chức cán bộ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  nr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               .

          .

          - Công tác tổ chức cán bộ.

          Thực hiện nghiêm túc chặt chẽ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách đảm bảo nguyên tắc và quy trình hướng dẫn.

          Trong năm 2015 Đảng bộ xã đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017. đã bầu được 19 đồng chí bí thư chi bé đảm bảo chất lượng, số lượng, trong đó tái cử 16 bí thư chi chiếm 84,22% và bầu mới 3 bí thư chi chiếm 15,78% . Và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đại hội bầu BCH khóa XIX gồm 15 đồng chí trong đó: Tái cử 12 đ/c chiếm 80%, bầu mới 3 đồng chí chiếm 20%.

          BCH khóa XIX đã tổ chức phiên họp đầu tiên bầu ra Bí thư, phó bí thư và UBKT Đảng ủy. đã ban hành được chương trình toàn khóa của BCH khóa XIX, quy chế hoạt động của BCH và quy chế hoạt động của UBKT Đảng ủy.

          Xét chuyển Đảng chính thức cho 9 đồng chí, tổ chức kết nạp cho 11 đồng chí, xét cho đi học lớp cảm tình Đảng cho 8 quần chúng ưu tú.

          Tặng huy hiêu Đảng cho 16 đồng chí(trong đó: 30 năm 3 đ/c, 40 năm 5 đ/c,  50 năm 2  đ/c, 55 năm cho 1 đ/c, 60 năm cho 1 đ/c, 65 năm cho 4 đ/c )

          - Công tác kiểm tra giám sát.

          Năm 2015 Thường vụ Đảng ủy, UBKT Đảng ủy đã tổ chức kiểm tra, giám sát 13/19 chi bộ tăng 1 chi bộ so với năm 2014. đạt 68,42%, các chi bộ còn lại tự kiểm tra, giám sát theo quy định điều lệ Đảng.

          Nhìn chung qua kiểm tra giám sát các chi bộ và Đảng viên đều chấp hành và thực hiện nghiêm túc điều lệ Đảng, NQ của Đảng ủy, nhiệm vụ của người Đảng viên và 19 điều cấm đảng viên không được làm, không có chi bộ, đảng viên vi phạm khuyết điểm.

          Những thiếu sót tồn tại đã được BTV và UBKT nhắc nhỡ các chi bộ, tiếp tục sữa chữa và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

          - Công tác dân vận.

          `Tập trung triển khai các chỉ thị, NQ của các cấp về công tác vận động quần chúng, thực hiện tốt pháp lệnh 34 về thực hiện dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận từ xã đến khối dân vận thôn, thường xuyên nắm bắt tình hình nhân dân, hoạt động của hệ thống chính trị. Tham mưu cho lãnh đạo xã, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vướng mắc, những vấn đề bức xúc, nổi cộm trên địa bàn.

          Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vạn khéo”, tập trung chỉ đạo vận động nhân dân gieo trồng đảm bảo đúng cơ cấu giống, lịch thời vụ, chủ động nắm bắt tình hình nhân dân. Đề xuất cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt các biện pháp các chính sách an sinh kịp thời.

          - Kết quả đánh giá phân loại chất lượng, tổ chức cơ sở Đảng, Đảng viên năm 2015.

          * Đảng ủy xét đề nghị Đảng bộ như sau.

          - Tổng số Đảng viên của Đảng bộ: 326 đồng chí (Miển sinh hoạt 18 đồng chí chiếm 5,52%)

          - Đảng viên tham gia phân loại 268 đồng chí chiếm 83,21%. Chưa tham gia phân loại 40 đồng chí chiếm 11,37 %. Trong đó:

          - Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 37 đồng chí chiếm 13,83%. Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ 207 đồng chí chiếm 77,27%. Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ 24 đồng chí chiếm 8,9%. Đảng viên vi phạm 0 đồng chí chiếm 0%.

          Tổng số chi bộ: 19 chi bộ

          - Chi bộ trong sạch vững mạnh tự nhận: 13/19 chi bộ chiếm  68,43%. Đảng ủy xét: 9/19 chi bộ chiếm  47,37%.

          - Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ tự nhận: 6/19 chi bộ chiếm  31,57%. Đảng ủy xét: 10/19 chi bộ chiếm  52,63%.

          - Chi bộ hoàn thành nhiệm vụ: 0

          * Đảng ủy xét về khen thưởng:

          Đề nghị Huyện ủy khen thưởng cho 2 tập thể là:

- Đảng bộ xã Thọ Ngọc.

- Chi bộ xóm 13.

Đề nghị Huyện ủy khen thưởng cho 2 cá nhân là:

- Đồng chí Lê Văn Đăng                             Bí thư Đảng bộ,

- Đồng chí Trần Văn Liên                           Bí thư chi bộ 9.

Đảng ủy xét khen thưởng 3 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 5 chi bộ được biểu dương khen thưởng và 19 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015.

(có danh sách kèm theo)

          Đối chiếu với mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2015. Đảng ủy đề nghị Huyện ủy công nhận Đảng bộ xã Thọ Ngọc trong sạch vững mạnh năm 2015 và tặng giấy khen.

          2. Công tác xây dựng chính quyền.

          - Hoạt động của HĐND.

          Có nhiều chuyển biến tích cực, đã triển khai tổ chức giám sát các công trình xây dựng tại địa phương, đã tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri, nhằm đưa ra các giải pháp để các ban ngành, chức năng có định hướng giải quyết những vấn đề bức xúc mà cử chi quan tâm.

          - Hoạt động của UBND xã.

          Luôn luôn đổi mới phương thức quản lý, điều hành theo h­íng cương quyết, linh hoạt, luôn bám sát NQ của Đảng bộ. Nghị quyết của HĐND  xã, các chỉ thị NQ của cấp trên giao, phối hợp công tác với MTTQ, các đoàn thể tổ chức điều hành, thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2015 đề ra.

          Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại của nhân dân.

          3. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể.

          Bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy đề ra. MTTQ và các đoàn thể có nhiều phong trào và hình thức hoạt động đa dạng đã vận động, tập hợp đoàn  kết hội viên, các tầng lớp nhân dân  thi đua lao động sản xuất, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương. Tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ khãa XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020. tiến tới Đại hội Đ¹i biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tổ chức các hoạt động hổ trợ, giúp đỡ gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn.

          Thực hiện phong trào thi đua “Chung tay xây dựng nông thôn mới”, Thực hiện tốt quy chế dân chủ, vận động nhân dân đóng góp đầy đủ.

          - Công tác đoàn và phong trào thanh niên, thiếu niên.

          Có nhiều chuyển biến tích cực, tổ chức thành công tác văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, hội trại trào mừng 70 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2/9. cho thanh thiếu niên trong toàn xã tham gia.

          - Hội phụ nữ, Hội nông dân, Hội CCB, Công đoàn.

          Đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tuyên truyền đông đảo, hội viên hưởng ứng, tham gia phối hợp thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói, giảm nghèo đảm bảo an sinh, trật tự, an toàn xã hội.

          Các tổ chức thực hiện có hiệu quả tín chấp và thanh toán vốn vay với 2 ngân hàng cho hội viên vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh.

          Tổng kết năm 2015. có 5/6 tổ chức chính trị - xã hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 83,33%, 01 tổ chức hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 16,67%. Ngoài các tổ chức chính trị, xã hội ở trên còn lại các tổ chức xã hội đặc thù khác hoạt động có nhiều chuyển biến tích cực và hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

Tóm lại: kêt thúc năm 2016, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu năm 2016 của ban chấp hành đảng bộ xã đề ra đều đạt và vượt mục tiêu, kế hoạch; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, sản xuất trồng trọt vượt mục tiêu lương thự đề ra, huy động vốn đầu tư phát triễn kinh tế, xây dựng cơ bản đạt cao, chính trị ổn định, quốc phòng,an ninh được giữ vững, công tác xây dựng đảng có nhiều chuyển biến tích cực; công tác lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu quốc hội, khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 thành công,an toàn, đúng luật, hoàn thành mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được công nhận 19/19 tiêu chí năm 2016;

          * Bên cạnh những kết quả đã đạt được như trên, công tác lãnh chỉ đạo điều hành vẫn còn nhiều nhược điểm tồn tại cần được khắc phục đó là:

          1. Lãnh chỉ đạo thực hiện lịch gieo cấy vụ chiêm xuân chưa tốt vẫn còn để một số hộ cố tình gieo mạ trước kế hoạch, sản xuất vụ đông không hoàn thành kế hoạch; tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đạt tỷ lệ thấp.

          2. Tiến độ lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình còn chậm.

          3. Tình trạng lấn chiếm hành lang giao thông, giao thông thủy lợi nội đồng, xe chở quá khổ quá tải vẫn diễn ra, mặc dù xã đã có nhiều giải pháp ngăn chặn nhưng vẫn chưa kịp thời  lµm h­ h¹i d­êng, ảnh hưởng đến việc đi lại phát triển sản xuất của nhân dân.

          4. Tình hình an ninh nông thôn, cờ bạc, gây gỗ đánh nhau vẫn còn diễn ra tiềm ẩn hết sức phức tạp.

          5. Công tác kiểm toán, quyết toán các công trình xây dựng cơ bản do xã làm chủ đầu tư còn chậm, nợ đọng xây dựng cơ bản còn cao

          6. Chất lượng hoạt động của các làng văn hóa còn thiếu chiều sâu, chất lượng khám chữa bệnh tuy được cải thiện song vẫn chưa đáp ứng được với nhu cầu,tỷ lệ người dân tham gia   bảo hiểm y tế còn thấp, số hộ có  công trình nhà tiêu chưa  hợp vệ sinh còn cao.

          7. Công tác quản lý nhà nước về , giống phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, vệ sinh an toàn thực phẩm còn nhiều bất cập,. Việc xây dựng nông thôn mới  ở một số chi ủy, xóm chưa được quan tâm, chỉ đạo chưa tốt. Phối hợp công tác tổ chức giám sát giữa các đoàn thể  với chính quyền còn chưa chặt chẽ dẫn đến công việc chưa cao.

          8. Công tác quản lý cán bộ của chính quyền chưa thực sự nghiêm túc, điều hành thực hiện nhiệm vụ có việc chưa kịp thời, không dứt điểm để kéo dài làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị chung của xã.

          9. Việc thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, phương thức hoạt động của các đoàn thể có nơi, có lúc, có việc vẫn còn hạn chế.        

- Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém là:

          Những hạn chế, yếu kém nêu trên do nhiều nguyên nhân,  song nguyên nhân chủ quan là chính;

          - Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức, đảng viên từ xã đến các chi bộ chưa  thường xuyên.

          - Kỹ luật, kỹ cương, ý thức chấp hành của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân chưa thực sự nghiệm túc.

          -công tác phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể với các ban, nghành của ủy ban với ủy ban và giữa các tổ chức với nhau có lúc, có việc chưa tốt. Dẫn đến hiệu quả công việc chưa cao.

          - Tinh thần, trách nhiệm trong giải quyết công việc của một số  cán bộ lãnh đạo,cán bộ công chức,  chưa cao.

 

 

PHẦN THỨ HAI

MỤC TIÊU NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM  2017.

          Dự báo năm 2017 nền kinh tế tiếp tục ổn định và chuyển biến tốt hơn,lải xuất ngân hàng duy trì ở mức thấp tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đầu tư để phát triển kinh tế,nhiều công ty trên địa bàn huyện đi vào hoạt động ổn định sẻ thu hút nhiều lao động tại chổ giải quyết nhiều việc làm và tăng thu nhập cho người lao động trên địa bàn huyện và xã…đó là những điều kiện thuận lợi để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã, tuy nhiên kinh tế xã nhà vẫn mang tính thuần nông, thời tiết, thiên tai, dịch bệnh diễn biến khó lường, các mô hình phát triển kinh tế còn nhỏ lẻ, nguồn lao động chưa qua đào tạo chưa đáp với nhu cầu của xã hội. Đó là những yếu tố bất lợi ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế xã hội của xã trong năm tới, Do đó Đảng bộ, chính quyền, các ngành đoàn thể và nhân dân xã nhà cần nâng cao quyết tâm, phát huy tối đa các yếu tố thuận lợi khắc phục những hạn chế, khó khăn phấn đấu hoàn thành đạt mức cao các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch năm 2017 đề ra.

I. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2017.

1. Mục tiêu chung.

Phát huy những kết quả đã đạt được năm 2016. tiếp tục tháo gỡ khó khăn đẩy mạnh sản xuất, các loại hình kinh doanh tạo thuận lợi cho việc tích tụ ruộng đất để phát triển kinh tế như: trang trại, gia trại, nhất là những  ngành thuộc lợi thế, tiềm năng của xã. Chuyển đổi mô hình sản xuất nhỏ lẻ, manh muốn sang trồng các loại cây hàng hóa có giá trị kinh tế cao,nâng cao năng xuất cây trồng,  chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế 12% trở lên.

Nâng cao các hoạt động văn hóa xã hội, giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội quan tâm, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý và sử dụng có hiệu quả vật tư nông nghiệp, tài nguyên thiên nhiên, đảm bảo vững chắc quốc phòng – an ninh, đẩm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng gắn với củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị tạo chuyển biến rõ nét trong chỉ đạo, điều hành của bộ máy hành chính nhà nước ở địa phương.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu 2.1;các chỉ tiêu kinh tế;.

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế 12,5% trở lên (Trong đó cơ cấu các ngành, nông nghiệp, chăn nuôi tăng: 3,5%, công nghiệp – xây dựng cơ bản tăng: 17,0%, dịch vụ, thu nhập khác: 15%)

- Tổng diện tích gieo trồng cả năm:   1.000 ha. (còn 35 ha trồng mía và rau mµu ,cây trồng các loại khác)

- Tổng sản lượng quy thóc: 4.795 tấn

(Bình quân lương thực trên đầu người: 622 kg).

         + Trâu, bò, bê, nghé: 1.568 con.

+ Đàn ln: 4.2103 con tr lên.

+ Đàn gia cm: 73 nghìn con trở lên.

- gia trị sản phẩm trên một 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 95 triệu đồng trở lên;

-huy động vốn xây dựng cơ bản;3 tỷ đồng trở lên9 ( không kể xây dựng trong khu dân cư )

-thu nhập bình quân đầu người; 28.000.000 đồng/ người/ năm, tổng thu nhập toàn xã trên; 22 tỷ đồng.

- T l tăng thu ngân sách hàng năm đạt t 7% trở lên.

-tỷ lệ xóm đạt nông thôn mới 15/15 xóm, xóm kiểu mẩu 3 xóm trở lên.

-đường nội xóm, liên gia được cứng hóa 100%

    - 2.2; các chỉ tiêu về xã hội;

-           -tốc độ tăng dân số tự nhiên ổn định; 0,6%

- Hộ nghèo giảm xuống còn: 4,%, hộ cận nghèo: 5,

          - Khai trương  3 làng văn hóa, hoàn thiện đưa vào sử dụng 4 nhà đang xây dựng mới.

2 trường giữ vững chuẩn quốc gia mức độ 1, trường THCS được công nhận lại và chuẩn về văn hóa.

-hộ có nhà tiêu hợp vệ đạt trên 75%

-tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng xuống còn 12,55%.

-tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội 36,2%.

-giữ vững chuẩn quốc gia về y tế

-tỷ lệ lao động được đào tạo 60% trở lên

-số lao động  có việc làm thường xuyên chiếm trên 75% xuất khẩu lao động 20 người trở lên.

2.3;-các chỉ tiêu về môi trường và an ninh trật tự;

-tỷ lệ hộ dân  được dùng nước hợp vệ sinh 100%, nước sạch 75%.

-tỷ lệ người dân tham gia  bảo hiểm y tế 76,5%.

-số xóm đạt tiêu chuẩn về an toàn về ANTT 11/15 xóm.

2.4; chỉ tiêu về xây dựng đảng;  

- Phát triển Đảng 2,5%, kiểm tra giám sát 80% các tổ chức chi bộ Đảng trở lên, 40 - 50% các tổ chức chính trị xã hội và chi bộ đạt trong sạch vững mạnh.

- Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh.

 

 

 

II. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:

1.     Về phát triển kinh tế;

Tập trung tháo gỡ khó khăn chỉ đạo thực hiện nghiêm túc lịch bố trí cơ cấu thời vụ cây trồng cả 3 vụ sản xuất chính trong năm, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong chuyển dịch cơ cấu, kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả tạo ra sản phẩm hàng hóa.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, tạo điều kiện, yêu tiên cho những hộ, doanh nghiệp tích tụ ruộng đất, để  chuyển một số diện tích đồng sâu và diện tích đồng cao khó lấy nước năng xuất hiệu quả thấp sang làm trang trại chăn nuôi kết hợp có hiệu quả cao và trồng mía. Bố trí các loại cây trồng có năng xuất giá trị cây trồng có năng xuất giá trị kinh tế cao. Đẩy mạnh cơ giới hóa, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Sử lý nghiêm các loại xe quá khổ quá tải, làm tốt giao thông thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác  phòng chống lụt bảo giảm nhẹ thiên tai. Thực hiện tốt công tác khuyến nông, khuyến lâm. Phấn đấu đạt tổng sản lượng lương thực cả năm đạt 4.795 tấn.

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển chăn nuôi đặc biệt là chăn nuôi trang trại, gia trại theo dự án của tỉnh, huyện. Mô hình chăn nuôi cá, lúa, kết hợp và chăn nuôi tổng hợp theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm hàng hóa. an toàn phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường. Thực hiện nghiêm túc pháp lệnh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm, tổ chức tốt các đợt tiêm phòng vác xin cho đàn trâu, bò, đàn gia cầm, gia súc và phòng dại cho chó, động viên nhân dân yên tâm đầu tư phát triển chăn nuôi.

Khuyến kích, phát triển các ngành nghề, dịch vụ có lợi thế đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất, xây dựng, tiêu dùng cho nhân dân. HTX thực hiện tốt, có hiệu quả luật hợp tác xã

Phối hợp với công ty cổ phần xây lắp điện lực thanh hóa di rời 1 số cột điện còn lại vào vị trí, chỉ giới giao thông. Nâng cấp các tuyến đường dây đã xuống cấp để phục vụ cho nhân dân.

Rà soát, các nguồn thu để có biện phấp thu phù hợp, thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách, đảm bảo tăng thu 7% theo chỉ tiêu huyện giao, tiết kiệm chi, giành một phần vào xây dựng cơ sở hạ tầng như mục tiêu đề ra.

-làm quy hoạch đất ở đình củ bán cho nhân dân để lấy tiền trả nợ các công trình đã xây dựng từ 2010 đến nay.

Tổng hợp báo cáo kinh tế công khai, quyết toán các công trình xây dựng cơ bản từ năm 2010 đến nay với Đảng bộ. Quản lý chặt chẽ nguồn thu, chi ngân sách theo đúng dự toán và luật ngân sách nhà nước, rà soát các hợp đồng thầu cồn bải, ao hồ, đã hết hạn để lãnh đạo xã xem xét chỉ đạo thầu tiếp.

2. Công tác văn hóa, xã hội.

Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, đúng pháp luật nâng cao các hoạt động văn hóa, xã hội. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giải quyết có hiệu quả vấn đề xã hội bức xúc, quan tâm.

Tiếp tục thực hiện tạo chuyển biến căn bản về nâng cao chất lượng giáo dục có hiệu quả, chấn chỉnh việc dậy thêm, học thêm không đúng quy định, lạm thu trong xã hội hóa giáo dục ở cả 3 cấp học.

Nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh ban đầu cho nhân dân. Phối hợp với trung tâm y tế, tăng cường kiểm tra, quản lý thuốc chữa bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện tốt công tác y tế Quốc gia, y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ søc khẻo cộng đồng, thực hiện kế hoạch hóa gia đình.

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các làng văn hóa. ĐÈy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới.

Nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa thông tin, tuyên truyền thể dục thể thao, chất lượng tiếp sóng đài TW – Tỉnh – Huyện. Tuyên truyền đầy đủ các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương để động viên nhân dân lao động sản xuất.

Thực hiện đúng, đủ, kịp thời có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội ®èi với người có công với cách mạng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, hộ nghèo, cận nghèo, các đối tượng hưởng trợ cấp thường xuyên, bảo hiểm xã hội nhà nước, tạo điều kiện cho các đối tượng ổn định cuộc sống vươn lên hòa nhập với cộng đồng.

3. Tăng cường quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Thực hiện tốt công tác quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, duy trì nghiêm túc chế độ trực, sản sàng chiến đấu, chủ động nắm bắt địa bàn, không để xảy ra bất ngờ đột xuất, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, hoàn thành công tác tuyển quân năm 2016.

Thực hiện nghiêm túc  kế hoạch xây dựng cơ sở  và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn với giáo dục kiến thức quốc phòng an ninh. Xây dựng kế hoạch tổ chức giáo dục chính trị, huấn luyện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, kỹ chiến thuật sẳn sằng chiến đấu cho lực lượng dân quân, công an, cho cán bộ từ xã đến xóm. Chủ động với các lực lượng, địa phương khác sẳn sàng đập tan các âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, chống phá cách mạng nước ta, đồng thời lập kế hoạch sử lý thanh niên chống lệnh gọi nhập ngủ năm 2016 theo đúng luật nghĩa vụ quân sự, tập trung rà soát, làm hồ sơ đề nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết chế độ cho những người tham gia  và được hưỡng chế độ theo  QĐ 120 của chính phủ..

Tăng cường nắm bắt tình hình an ninh trật tự, đặc biệt là an ninh nông thôn, đẩy mạnh chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm. Phối hợp chặt chẽ với  với các ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội để thực hiện tốt nghị quyết  liên tịch về quy chế phối hợp về an ninh trật tự, hạn chế các tệ n¹n xã hội, xây dựng kế hoạch bảo vệ trước trong và sau  tết Bính thân.

Tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư, khiếu nại, tố cáo, tăng cường đối thoại, sử lý kịp thời các sự vụ ngay từ thôn xóm, tránh để tồn động, kéo dài, đẩy mạnh công tác tuyên truyền  phổ biến pháp luật, gắn với công tác ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản quản ý nhà nước. Thực hiện tốt công tác quản lý, hộ tịch, chứng thực, hòa giải góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên,. Tuyên truyền và vận động nhân dân không sản xuất, mua bán, tàng chữ, sử dụng pháo, vật liệu nổ và đèn trời trong dịp tết đinh dậu.

4. Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể.

4.1. Tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

- chỉ đạo tổ chức, triễn khai, quán triệt, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của trung ương, của tỉnh, của huyện, của xã kịp thời, đảm bảo thời gian kế hoạch. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 05 CT/TW, ngày 15/5/2016 của bộ chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưỡng, đạo đức, phong cách hồ chí minh. Tổ chức triễn khai học tập, quán triệt và thực hiện nghị quyết trung ương 4 (khóa XII ) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi về suy thoái về tưởng chính trị, dạo đức, lối sống, những biểu hiện ‘’tự diễn biến’’, ;;tự chuyễn hóa’’ trong nội bộ.

-xây dựng kế hoạch, hoc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh năm 2017.

-chỉ đạo thành công đại hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên, nhiệm kỳ 2017-2022,tổng kết 10 năm thực hiện  chỉ thị số 10-CT/TW của bộ chính trị về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 04-NG/TU của ban chấp hàn đảng bộ tĩnh ( khóa XVII ) về công tác cán bộ,

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Nghị quyết trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” duy trì công tác kiểm tra, đôn đốc và giám sát thực hiện việc sữa chữa thiếu sót, khuyết điểm tại các cấp ủy, tổ chức đảng đã được chỉ ra. Thực hiện có hiệu quả việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, theo chuyên đề năm 2017 là:

- Tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của TW, của tỉnh, của huyện và của xã. Quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao lòng tự hào dân tộc, t¹o sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Đồng thời nắm chắc những diễn biến tình hình, tư tưởng để kịp thời định hướng và đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả với những tư tưởng sai trái, những luận điệu xuyên tạc, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn. Thực hiện nghiêm túc nghị quyết 04 của Tỉnh ủy về công tác cán bộ,

- Chỉ đạo các chi bộ đảng viên thực hiện nghiêm túc các chỉ thi, kế hoạch, hướng dẩn của trung ương, của  tỉnh, của huyện và của địa phương,  Quan tâm đến công tác phát triển Đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo tinh thần chỉ thị 39 CT/TW của Bộ chính trị.

- Thực hiện nghiêm túc chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT, trọng tâm là việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, giữ gìn đoàn kết nội bộ và rèn luyện phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên.

- Thực hiện có hiệu quả các trương trình phối hợp công tác dân vận với UBND xã, các ngành phối hợp động viên tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội, trọng tâm là xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng cơ sở và thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở.

4.2 Xiết chặt kỹ luật, kỹ cương hành chính, nêu cao tinh thần trách nhiệm tạo sự chuyển biến rõ nét trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của chính quyền.

 HĐND tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nhất là hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp đảm bảo dân chủ, thiết thực, hiệu quả, tăng cường hoạt động tiếp súc cử tri, chú trọng việc giải quyết, trả lời các ý kiến cử chi ngay tại địa bàn tiếp xúc. Thực hiện có hiệu quả chức năng giám sát.

- UBND tiếp tục thực hiện tốt cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách làm thủ tục hành chính, không gây phiền hà, xếch nhiểu với dân, công khai các loại phí chứng thư, chứng thực, thu đúng các loại phí theo quy định của bộ tài chính, bám sát định hướng mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội mà Đảng bộ, HĐND xã đã quyết định để quản lý, điều hành thực hiện đạt hiệu quả. Giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc mới nảy sinh và những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến việc hoàn thành nhiệm vụ năm 2016.

4.3 Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị -  xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế và các tổ chức hội đặc thù xã hội khác ở địa phương.

Thực hiện tốt phương thức hoạt động hướng về thôn xóm và các chi hội chủ động tham gia giải quyết những vấn đề nảy sinh ở xóm và các chi hội, đồng thời quan tâm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, hội viên và nhân dân. Triển khai thực hiện có hiệu quả 2 nghị quyết 217 và 218 của Ban chấp hành trung ương về vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội. Tổ chức tốt chương trình hiệp thương nhân sự Đại Biểu – HĐND xã nhiệm kỳ 2016 – 2021. Theo đúng hướng dẫn của UBTW MTTQ Việt nam và luật bầu cử ĐB HĐND – UBND.

Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng mối đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế xã hội. Thực hiện tốt các cuộc vận động do Đảng, chính quyền và UBTWMTTQ và Tỉnh, Huyện, xã phát động để tập hợp đoàn kết đông đảo đoàn viên, hội viên góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016.

 

                                                                  TM BTV ĐẢNG ỦY

                                                                              BÍ THƯ

 

 

 

 

                                                                              Phạm Sỹ Khoa

 

 

 

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2016, NHIỆM VỤ, MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP NĂM 2017.

Đăng lúc: 04/12/2017 10:59:52 (GMT+7)

BÁO CÁO TỔNG KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2016, NHIỆM VỤ, MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP NĂM 2017.

ĐẢNG BỘ HUYỆN TRIỆU SƠN                                                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

   ĐẢNG ỦY XÃ THỌ NGỌC

                     *

           ‘

   Dự thảo’                                                Thọ Ngọc. ngày   tháng   năm 2016

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2016, NHIỆM VỤ,

MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP NĂM 2017.

 

PHẦN THỨ NHẤT:

          A- TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2016.

          Đảng bộ chính quyền và nhân dân trong xã triễn khai và thực hiện nhiệm vụ năm 2016 với nhiều thuận lợi nền kinh tế tiếp tục được phục hồi và có bước phát triễn giá một số mặt hàng và vật tư nông nghiệp giảm so với cùng kỳ; cây trồng sinh trưỡng và phát triễn khá tình hình sâu bệnh, dich bệnh được kiểm soát, đầu tư của nhà  nước cấp trên vào xã được quan tâm,các nhà máy may trong khu vực đi vào sản xuất ổn định đã   tạo việc làm ổn định cho vài trăm lạo động của địa phương, lãnh đạo, chỉ đạo thành công cuộc bầu cử quốc hôi, hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-202; bên cạnh dó chúng ta cũng gặp không ít khó khăn, thách thức, thời tiết cực đoan, rét đậm, rét hại kéo dài, ngập úng cục bộ đầu năm đã tác động bất lợi đến sản xuất và đời sống của nhân dân…trong bối cảnh đó, được sự quan tâm, gúp đỡ huyện,sự đồng thuận của đảng bộ,các tổ chức đoàn thể và của nhân dân trong xã nên nhìn chung tình hình trên các lĩnh vực của xã đều có chuyển biến tiến bộ, kết quả đạt được như sau;..

          I-  về kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh;

          1. Kinh tế:

          Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Có 18/18 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt mức kế hoạch đã đề ra.

          Trong đó nông lâm nghiệp 34/%,  tiểu thủ công nghiệp và xây dựng cơ bản 35%, dịch vụ và thu nhập khác 31% .

          1.1. Sản xuất nông, lâm nghiệp;

          Mặc dù chịu sự tác động bất lợi của thời tiết, sâu bệnh, dịch bệnh nhưng do sự lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy, TT HĐND, UBND, MTTQ và các ngành đoàn thể chủ động điều hành xử lý linh hoạt, đồng bộ các phương án phòng trừ, giảm thiểu tối đa thiệt hại do sâu bệnh thiên tai gây ra, cộng với việc nhân dân thực hiện tốt các giải pháp kỹ thuật, giống, thời vụ có hiệu quả, tổng diện tích gieo trồng cả năm đạt 1.030 ha đạt 99,5 % so với kế hoạch (Lý do không đạt là một số diện tích đồng sâu,chuyển sang nuôi cá, một số diện chuyển sang trồng mía) vụ đông gieo trồng được 85 ha, đạt 53,13 % kế hoạch. Năng xuất lúa bình quân cả năm đạt 65 tạ/ha.

          Tổng sản lượng lương thực quy thóc là 4.864 tấn tăng 0,95% so với kế hoạch đề ra  tăng 68 tấn so với cùng kỳ năm 2015, bình quân lương thực  635kg/người/năm.tăng 0,16% so với kế hoạch, tăng 0,32% so với cùng kỳ 2015

          Có nhiều mô hình mới đưa vào thực hiện cả trong trồng trọt và chăn nuôi, tổ chức tập huấn được 10 lớp về kỹ thuật thâm canh các loại cây trồng vụ chiêm, vụ mùa và vụ đông cho nhân dân,.

          Diện tích mía năm 2015-2016 là 23,8ha, đất 2 lúa năng xuất đạt 93 tấn/ha. Sản lượng đạt 1.620. tấn tăng 120 tấn diện tích mía ép nước tăng cho thu nhập cao ..

          Cây lâm nghiệp chủ yếu là cây keo nhân dân trồng được gần 10.000 cây đang phát triển tốt, số cây đến tuổi thu hoạch cho thu nhập khá.

          Chăn nuôi: chỉ đạo thực hiện tốt công tác thú y, tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm,  đạt chỉ tiêu huyện giao, không có dịch bệnh xảy ra.

Tổng đàn châu, bò, bê nghé là: 1.568. con, tăng 2,7%  so với kế hoạch, Đàn lợn (không kể lợn sữa) là 4.210  con tăng 3,5% con so với kế hoạch, tăng 141 con so với cùng kỳ năm 2015.

Đàn gia cầm 73.500 con tăng 2,1% so với kế hoạch..

Chăn nuôi trang trại có chuyển biến tích cực, làm ăn có hiệu quả đang xây dựng thêm 1 trang trại, quy mô lớn, mô hình gia trại cá lúa,vịt đang được nhân rộng đem lại giá trị kinh tế cao.

          1.2. Các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp dịch vụ và xây dựng cơ bản.

          Các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp dịch vụ ngày càng mở rộng và phát triển mạnh, thu hút nhiều lao động vào làm. Đây là nguồn thu nhập chính của các hộ và đã góp phần không nhỏ vào việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nhứ sản xuất vật liệu xây dựng,mộc vận tải ,kinh doanh buôn bán…

          Về xây dựng cơ bản.

          Tổng giá trị xây dựng cơ bản năm 2016 là: 6.268.521.122 đồng. Trong đó:

          Xây dựng sân bóng đá của xã.mương thoát nước, tường rào với tổng giá trị;687.002.909 đồng

          -xây dựng nâng cấp trường trung học cơ sở để được công nhận chuẩn lần hai với tổng giá trị;740.826’213 đồng... .

.           xây dựng, nâng cấp khuôn viên khu trung tâm văn hóa xã để đạt chuẩn với tổng giá trị; 649.643.405 đồng, dự làm được 389 triệu đồng                                     

Xây dựng công sở làm việc tổng kinh phí theo dự toán được phê duyệt là;4.793.464.000 đồng; dự làm được;2 tỷ 876 triệu đồng

Xây dựng; đường giao thông xóm 14 đi xóm 15 (,ao phe,) và tua sữa các công trình phúc lợi khác vợi tổng giá trị; 33.272.000 đồng;

Các xóm xây dựng và nâng cấp mới nhà văn hóa tổng giá trị là; 1.194.783.000 đồng

Làm đường, mương qui hoạch bán đất ở cửu nguyên và đồng trước dự toán là 1.113.275.000 đồng, dự làm; 556.637.000 đồng

          1.3. Về giao thông thủy lợi.

          - Giao thông:

Toàn bộ hệ thống giao thông nông thôn, nội xóm liên gia đến nay cơ bản đã bê tông hóa có 13/15 xóm đã làm xong đường nội xóm liên gia, các xóm còn lại các tuyến chưa đổ bê tông đến nay cơ bản đã cứng hóa xong, Đảm bảo phục vụ đi lại cho nhân dân.

          - Giao thông thủy lợi nội đồng.

          Đã chủ động nạo vét mương tưới, tiêu, đắp và những nơi bị sạt lỡ, san lấp các ổ gà, chỉ đạo các xóm đổ bê tông đường nội đồng. Đảm bảo phục vụ cho nhân dân đi lại sản xuất được thuận lợi; khối lượng dải sỏi là; 170m3, đắp đất; 471m3, nạo vét; 40.000m:

         

 

          1.4. Công tác quản lý.

          - Công tác quản lý đất đai.

          Thường xuyên kiểm tra, sử lý các hộ cố tình lấn chiếm đất đai, sữ dụng đất sai mục đích, chuyển mục đích sử dụng đất cho 1 hộ làm trang trại, hoàn thiện hệ thống giữ liệu mạng, tiếp tục làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân, trong năm đã cấp được 1.103 hồ sơ, đạt 52,6 % kế hoạch.

Làm quy hoạch và bán đất ở cho nhân dân ở 2 nơi là 33 suất

-         Hoạt động của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp.

-         Đã chuyển đổi thành công mô hình hợp tác xã theo luật htx năm 2012

          Duy trì thực hiện tốt phương án và điều lệ hợp tác xã mới. Thường xuyên tham mưu cho lãnh đạo xã xây dựng và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch bố trí cơ cấu cây trồng, lịch gieo trồng hàng vụ, các khâu dịch vụ. Thường xuyên thăm đồng kiểm tra phát hiện sâu, bệnh thông báo kịp thời, kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu, bệnh cho lúa, mía và các cây rau màu đạt hiệu quả. Đã phối hợp với TT – HTCĐ và các phòng ban của huyện, tổ chức 06 lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, cho nhân dân, số lượt người tham gia tập huấn là; 428 lượt người,.

          - Về tài chính thương mại.

          Quan hệ với 2 ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn và ngân hàng chính sách xã hội, tạo điều kiện cho nhân dân vay vốn để phát triển kinh tế.

          Tính đến 31 tháng 12 năm 2016. Dư nợ ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn là:26 tỷ 431 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2015 tăng 17 tỷ 742 triệu đồng.

          Ngân hàng chính sách xã hội là: 8 tỷ 679 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2015 giảm 77 triệu đồng.

          Các hộ được vay vốn đã sử dụng vốn vay đúng mục đích làm ăn có hiệu quả.

          Đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao thu, chỉ tiêu đóng góp với nhà nước, các chỉ tiêu giao thu theo pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, để xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, đời sống dân sinh đạt. Thu chi ngân sách nhà nước đảm bảo đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội , QP – AN.

          - Công tác quản lý điện.

          Thường xuyên đấu mối với Ban quản lý điện của công ty, phát dän hành lang lưới điện, nâng cấp một số đường dây, cột đã xuống cấp đảm bảo đủ điện phục vụ cho nhân dân.

          - Công tác phòng chống bảo lụt và đê điều.

          Đã tổng kết công tác phòng chống bảo lụt năm 2015, triển khai công tác phòng chống bảo lụt năm 2016 đạt hiệu quả.

          2. Chương trình xây dựng nông thôn mới.

          Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo đầu năm 2016 xã được ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh, của huyện giao phải phấn đấu về đích trong khi xã còn một tiêu chí rất nặng chưa đạt là tiêu chí số 6 cơ sở vật chất nhà văn hóa, công sớ làm việc,một số tiêu chí như tỷ lệ hộ dân tham gia bảo hiểm y tế còn thấp, môi trường và một số tiêu chí khác phải phấn đấu mới đạt, nhưng với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự nổ lực của từng cá nhân, sự hổ trợ kinh phí của tỉnh, sự chỉ đạo nhiệt tình của huyện đặc biệt là có sự đồng thuận đóng góp của đảng bộ và nhân dân trong xã trong việc xây dựng, nâng cấp các nhà văn hóa, bảo vệ môi trường, vệ sinh đường làng ngỏ xóm…đến cuối tháng 11/2016 xã được các sở thống nhất bỏ phiếu hoàn thành 19/19 tiêu chí năm 2016.

          Tổng kinh phí tỉnh hổ trợ xây dựng nông mới là; hổ trợ xây dựng công sở làm việc là 3,5 tỷ ,tỉnh hỗ trợ 1 tỷ, huyện hỗ trợ 1 tỷ nếu công bố về đích đúng tiến độ

Hổ trợ cho các hộ chính sách,hộ nghèo, cận nghèo làm nhà tiêu hợp vệ sinh 125 hộ , hổ trợ kinh phí mỡ lớp học chăn nuôi thú y, lớp học đan bẹ ngô… và nhiều trương trình khác.

          3. Các hoạt động văn hóa – xã hội.

          Các hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn luôn được quan tâm duy trì thường xuyên ,Đã động viên cho nhân dân nâng cấp 9 nhà văn hóa, làm mới 4 nhà, làm thủ tục công nhận làng văn hóa cấp huyện cho 03….đơn vị công nhận lại cho 10…làng các làng, các xóm cơ bản duy trì được nội quy, hương ước của làng, của xóm,    

3.1 Các hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao.

          Tập trung tuyên truyền đầy đủ các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các nội quy, quy ước của địa phương. Đặc biệt là tuyên truyền đại hội đảng toàn quốc lần thứ XII, cuộc bầu cử quốc hội lần thứ 14 và bầu cử hội đồng nhân dâ các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, tuyên truyền phong trào toàn dân chung tay  tham gia xây dựng nông thôn mới, các bản tin về công tác sản xuất hoạt động của các tổ chức đoàn thể, tiếp sóng đài trung ương, tỉnh, huyện hàng ngày.

Treo,ba nô, áp phích tranh cổ động ở trục đường xã, nhà văn hóa thôn..

 

          3.2. Giáo dục và đào tạo.

          Năm học 2016-2017 tổng sổ lớp; 31 lớp, số học sinh; 979 em, giáo viên 69 giáo viên .

          ChÊt l­îng gi¸o dôc ®­îc n©ng lªn, tæng kÕt n¨m häc 2015 – 2016 cã : 1 gi¸o viªn ®­îc TØnh ®oµn khen, 14 gi¸o viªn giái cÊp HuyÖn, 12 gi¸o viªn cã s¸ng kiÕn kinh nghiÖm, 44 häc sinh giái vÒ v¨n hãa, ch÷ ®Ñp. 3 tr­êng gi÷a v÷ng danh hiÖu tr­êng chuÈn Quèc gia møc ®é 1.

          Triển khai năm học 2015 – 2016 đảm bảo đúng kế hoạch, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác dậy và học được quan tâm đầu tư, củng cố.

          3.3. Công tác y tế.

          Triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh, công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban, thực hiện tốt chương trình y tế quốc gia, y tế dự phòng, tổ chức tốt các đợt tim phòng, tim chủng cho trẻ em và phụ nữ có thai, tổ chức khám và điều trị bệnh ban đầu hóa gia đình: 239 lượt, hạ tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em từ 13,1%  suống còn 12,75%, tỹ lệ phát triển dân số tự nhiên: 0,56% động viên cán bộ và nhân dân làm mới và sữa chữa các công trình hợp vệ sinh, nhà tắm. Tü lÖ dïng nước hîp vÖ sinh: 95%

3.4. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

          Thực hiện chính sách đối với người có công đã giải quyết ®Çy đủ, kịp thời đúng đối tượng, tổ chức thăm hỏi lúc ốm đau, qua đời, tổ chức tặng quà cho các đối tượng, hương, bệnh binh, gia đình liệt sỷ trong dịp tết,ngày lễ là 115 xuất loại 400.000 đồng và 200.000 đồng, quà cho các do mặt trận tổ quốc, hội cựu chiến binh, hội chữ thâp đỏ là; 59 xuất, tổ chức mừng thọ cho các cụ tròn 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100 tuổi là 108 cụ;  gạo cứu tế lúc giáp hạt, dịp tết: 670kg,  11 xuất quà cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, 06 xuất quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ.   Thực hiện tốt chính sách cho các đối tượng hưởng chế độ theo NĐ 67,13;634 đối tượng.

          Tỹ lệ hộ nghèo cuối năm 2016 còn 4,48%. Hộ cận nghèo cuối năm 2016 còn 6,0%.

          Vận động quỹ phụng dưỡng người cao tuổi và qũy ngày vì người nghèo,ủng hộ đồng bào miền trung bị bảo lụt và các cuộc vận động khác  được    21.800.000 đồng.

          4. Tình hình chính trị ổn định, quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

          4.1. Công tác quốc phòng.

          Hoàn thành công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2016, đủ số lượng, đảm bảo chất lượng.

          Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng cơ sở an toàn làm chủ sẳn sàng chiến đấu. Thực hiện có hiệu quả kế hoạch phối hợp tác chiến QS – QP, phòng chống bảo lụt, giảm nhẹ thiên tai, nhiệm vụ giáo dục, công tác chính trị, công tác Đảng, tình hình nhiệm vụ QS – QP năm 2016 của Đảng, nhà nước, của địa phương và âm mưu, thủ đoạn, chống phá cách mạng nước ta của các thế lực thù địch, cho cán bộ xã, xóm, lực lượng d©n quân, công an, nhân dân nắm bắt để cảnh giác đối phó. Tổ chức huấn luyện vũ khí, khí tài, kỹ chiến thuật và bắn đạn thật cho lực lượng dân quân đạt 100% yêu cầu, đạt 75% khá. Tổ chức diễn tập cụm 5 đưa xã vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu

          4.2. An ninh.

          Cấp ủy, chính quyền thường xuyên chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện công tác đảm bảo an ninh quốc gia, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội trên địa bàn. Trong năm sảy ra 9 vụ giảm 7 vụ so với năm 2015 trong đó đánh bài ăn tiền 01 vụ, trộm cắp 3 vụ đánh nhau gây mất trật tự 3 vụ bạo lực gia đình 2 vụ, công an huyện giải quyết 2 vụ xã giải quyết 7 vụ các vụ việc đã được giải quyết xong,.

          Thường xuyên tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát sử lý các vi phạm về trật tự giao thông, các tệ nạn xã hội, bảo vệ tài sản cho nhân dân. Tổ chức bảo vệ thành công cuộc bầu cử quốc hội khóa 14 và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

          4.3. Công tác tiếp dân.

Thường xuyên thực hiện đúng theo quy định, tổ chức tiếp 95 lượt công dân, giải quyết 11 đơn, đến nay đã giải quyết song.

          4.4. Hoạt động tư pháp.

          Có chuyển biến tích cực, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện có hiệu quả.

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN, MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ XÃ HỘI.

1.     Công tác xây dựng Đảng.

1.1-Công tác lãnh đạo: chỉ đạo bầu cử quốc hội khóa XIV và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; thực hiện chỉ thị số 51-CT/TW, ngày 04/01/2016 của bộ chính trị và các văn bản của trung ương, của tỉnh, của huyện về lãnh đạo cuộc bầu cử quốc hội khóa XIV và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, đảng ủy xã đã triển khai nhiều văn bản, hướng dẫn và phân công cán bộ chỉ đạo trực tiếp công tác bầu cử ở các xóm, các tổ bầu cử kết quả bầu cử đảm bảo đúng luật, đúng nguồn, an toàn, dân chủ.

1.2;công tác tuyên giáo, chính trị tư tưởng; tập trung lãnh đạo tuyên truyền các sự kiện lớn của đất nước,của tĩnh,huyện và của xã tổ chức tỏng kết đánh giá 5 năm thực hiện chỉ thị 03- CT/TW của bộ chính trị( khóa XI), tổng kết 4 năm thực hiện nghi quyết 04- NQ/HU của BCH đảng bộ huyện về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục & đào tạo 2012-2015, tổ chức quán triệt nghi quyết đại hội lần thứ XII của đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ XVII, sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 08- CT/TW của bộ chính trị về ‘’ tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với vấn 2016 là năm thực hiện nghị quyết đảng bộ các cấp, trào mừng thành công đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của đảng và cuộc bầu cử quốc hội  và hội đồng nhân dân các cấp, vấn  đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới’’;sơ kết 3 năm thực hiện nghị quyết 29-NQ/TW về ‘’đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH,HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế’’.

 -tổ chức triển khai, học tập , quán triệt thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của bộ chính trị về ‘’đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh’’,kết luận số 05-KL/TW của ban bí thư trung ương đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị 48-CT/TW của bộ chính trị ( khóa X ) về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; nghị quyết 04, 05 NQ/TU của BCH đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; chỉ thị 04 CT/TU ngày 18/10/2016 của ban thường vụ tỉnh ủy về xiết chặt kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan đảng, nhà nước, đơn vị sự nghiệp,tổ chức chính trị-xã hội; nghiêm cấm sử dụng riệu, bia chất có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc,ngày trực, ban thường vụ huyện ủy đã ban hành chỉ thị 08/CT/HU, ngày 5/10/2016 về việc tiếp tục tăng cường việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; kế hoạch hành động toàn khóa của ban thường vụ huyện ủy thực hiện chỉ thị 05//TW của bộ chính trị về ‘’đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởn, đạo đức, phong cách HỒ CHÍ MINH’’

Tổ chức quán triệt chỉ thị số 03-CT/TW của bộ chính trị về ‘’tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh’’ chủ đề năm 2016 là; ‘’tiếp tục học tập đẩy mạnh vệc học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh về ttrung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng đảng trong sạch vững mạnh’hàng tháng ban tuyên giáo của xã đã chủ động tham mưu với ban thường vụ đảng ủy lãnh, chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ và gửi tài liệu tuyên truyền đến các chi bộ;

1,3;công tác tổ chức cán bộ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  nr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               .

          .

          - Công tác tổ chức cán bộ.

          Thực hiện nghiêm túc chặt chẽ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách đảm bảo nguyên tắc và quy trình hướng dẫn.

          Trong năm 2015 Đảng bộ xã đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017. đã bầu được 19 đồng chí bí thư chi bé đảm bảo chất lượng, số lượng, trong đó tái cử 16 bí thư chi chiếm 84,22% và bầu mới 3 bí thư chi chiếm 15,78% . Và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đại hội bầu BCH khóa XIX gồm 15 đồng chí trong đó: Tái cử 12 đ/c chiếm 80%, bầu mới 3 đồng chí chiếm 20%.

          BCH khóa XIX đã tổ chức phiên họp đầu tiên bầu ra Bí thư, phó bí thư và UBKT Đảng ủy. đã ban hành được chương trình toàn khóa của BCH khóa XIX, quy chế hoạt động của BCH và quy chế hoạt động của UBKT Đảng ủy.

          Xét chuyển Đảng chính thức cho 9 đồng chí, tổ chức kết nạp cho 11 đồng chí, xét cho đi học lớp cảm tình Đảng cho 8 quần chúng ưu tú.

          Tặng huy hiêu Đảng cho 16 đồng chí(trong đó: 30 năm 3 đ/c, 40 năm 5 đ/c,  50 năm 2  đ/c, 55 năm cho 1 đ/c, 60 năm cho 1 đ/c, 65 năm cho 4 đ/c )

          - Công tác kiểm tra giám sát.

          Năm 2015 Thường vụ Đảng ủy, UBKT Đảng ủy đã tổ chức kiểm tra, giám sát 13/19 chi bộ tăng 1 chi bộ so với năm 2014. đạt 68,42%, các chi bộ còn lại tự kiểm tra, giám sát theo quy định điều lệ Đảng.

          Nhìn chung qua kiểm tra giám sát các chi bộ và Đảng viên đều chấp hành và thực hiện nghiêm túc điều lệ Đảng, NQ của Đảng ủy, nhiệm vụ của người Đảng viên và 19 điều cấm đảng viên không được làm, không có chi bộ, đảng viên vi phạm khuyết điểm.

          Những thiếu sót tồn tại đã được BTV và UBKT nhắc nhỡ các chi bộ, tiếp tục sữa chữa và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

          - Công tác dân vận.

          `Tập trung triển khai các chỉ thị, NQ của các cấp về công tác vận động quần chúng, thực hiện tốt pháp lệnh 34 về thực hiện dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận từ xã đến khối dân vận thôn, thường xuyên nắm bắt tình hình nhân dân, hoạt động của hệ thống chính trị. Tham mưu cho lãnh đạo xã, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vướng mắc, những vấn đề bức xúc, nổi cộm trên địa bàn.

          Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vạn khéo”, tập trung chỉ đạo vận động nhân dân gieo trồng đảm bảo đúng cơ cấu giống, lịch thời vụ, chủ động nắm bắt tình hình nhân dân. Đề xuất cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt các biện pháp các chính sách an sinh kịp thời.

          - Kết quả đánh giá phân loại chất lượng, tổ chức cơ sở Đảng, Đảng viên năm 2015.

          * Đảng ủy xét đề nghị Đảng bộ như sau.

          - Tổng số Đảng viên của Đảng bộ: 326 đồng chí (Miển sinh hoạt 18 đồng chí chiếm 5,52%)

          - Đảng viên tham gia phân loại 268 đồng chí chiếm 83,21%. Chưa tham gia phân loại 40 đồng chí chiếm 11,37 %. Trong đó:

          - Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 37 đồng chí chiếm 13,83%. Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ 207 đồng chí chiếm 77,27%. Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ 24 đồng chí chiếm 8,9%. Đảng viên vi phạm 0 đồng chí chiếm 0%.

          Tổng số chi bộ: 19 chi bộ

          - Chi bộ trong sạch vững mạnh tự nhận: 13/19 chi bộ chiếm  68,43%. Đảng ủy xét: 9/19 chi bộ chiếm  47,37%.

          - Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ tự nhận: 6/19 chi bộ chiếm  31,57%. Đảng ủy xét: 10/19 chi bộ chiếm  52,63%.

          - Chi bộ hoàn thành nhiệm vụ: 0

          * Đảng ủy xét về khen thưởng:

          Đề nghị Huyện ủy khen thưởng cho 2 tập thể là:

- Đảng bộ xã Thọ Ngọc.

- Chi bộ xóm 13.

Đề nghị Huyện ủy khen thưởng cho 2 cá nhân là:

- Đồng chí Lê Văn Đăng                             Bí thư Đảng bộ,

- Đồng chí Trần Văn Liên                           Bí thư chi bộ 9.

Đảng ủy xét khen thưởng 3 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 5 chi bộ được biểu dương khen thưởng và 19 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015.

(có danh sách kèm theo)

          Đối chiếu với mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2015. Đảng ủy đề nghị Huyện ủy công nhận Đảng bộ xã Thọ Ngọc trong sạch vững mạnh năm 2015 và tặng giấy khen.

          2. Công tác xây dựng chính quyền.

          - Hoạt động của HĐND.

          Có nhiều chuyển biến tích cực, đã triển khai tổ chức giám sát các công trình xây dựng tại địa phương, đã tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri, nhằm đưa ra các giải pháp để các ban ngành, chức năng có định hướng giải quyết những vấn đề bức xúc mà cử chi quan tâm.

          - Hoạt động của UBND xã.

          Luôn luôn đổi mới phương thức quản lý, điều hành theo h­íng cương quyết, linh hoạt, luôn bám sát NQ của Đảng bộ. Nghị quyết của HĐND  xã, các chỉ thị NQ của cấp trên giao, phối hợp công tác với MTTQ, các đoàn thể tổ chức điều hành, thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2015 đề ra.

          Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại của nhân dân.

          3. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể.

          Bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy đề ra. MTTQ và các đoàn thể có nhiều phong trào và hình thức hoạt động đa dạng đã vận động, tập hợp đoàn  kết hội viên, các tầng lớp nhân dân  thi đua lao động sản xuất, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương. Tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ khãa XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020. tiến tới Đại hội Đ¹i biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tổ chức các hoạt động hổ trợ, giúp đỡ gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn.

          Thực hiện phong trào thi đua “Chung tay xây dựng nông thôn mới”, Thực hiện tốt quy chế dân chủ, vận động nhân dân đóng góp đầy đủ.

          - Công tác đoàn và phong trào thanh niên, thiếu niên.

          Có nhiều chuyển biến tích cực, tổ chức thành công tác văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, hội trại trào mừng 70 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2/9. cho thanh thiếu niên trong toàn xã tham gia.

          - Hội phụ nữ, Hội nông dân, Hội CCB, Công đoàn.

          Đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tuyên truyền đông đảo, hội viên hưởng ứng, tham gia phối hợp thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói, giảm nghèo đảm bảo an sinh, trật tự, an toàn xã hội.

          Các tổ chức thực hiện có hiệu quả tín chấp và thanh toán vốn vay với 2 ngân hàng cho hội viên vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh.

          Tổng kết năm 2015. có 5/6 tổ chức chính trị - xã hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 83,33%, 01 tổ chức hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 16,67%. Ngoài các tổ chức chính trị, xã hội ở trên còn lại các tổ chức xã hội đặc thù khác hoạt động có nhiều chuyển biến tích cực và hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

Tóm lại: kêt thúc năm 2016, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu năm 2016 của ban chấp hành đảng bộ xã đề ra đều đạt và vượt mục tiêu, kế hoạch; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, sản xuất trồng trọt vượt mục tiêu lương thự đề ra, huy động vốn đầu tư phát triễn kinh tế, xây dựng cơ bản đạt cao, chính trị ổn định, quốc phòng,an ninh được giữ vững, công tác xây dựng đảng có nhiều chuyển biến tích cực; công tác lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu quốc hội, khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 thành công,an toàn, đúng luật, hoàn thành mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được công nhận 19/19 tiêu chí năm 2016;

          * Bên cạnh những kết quả đã đạt được như trên, công tác lãnh chỉ đạo điều hành vẫn còn nhiều nhược điểm tồn tại cần được khắc phục đó là:

          1. Lãnh chỉ đạo thực hiện lịch gieo cấy vụ chiêm xuân chưa tốt vẫn còn để một số hộ cố tình gieo mạ trước kế hoạch, sản xuất vụ đông không hoàn thành kế hoạch; tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đạt tỷ lệ thấp.

          2. Tiến độ lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình còn chậm.

          3. Tình trạng lấn chiếm hành lang giao thông, giao thông thủy lợi nội đồng, xe chở quá khổ quá tải vẫn diễn ra, mặc dù xã đã có nhiều giải pháp ngăn chặn nhưng vẫn chưa kịp thời  lµm h­ h¹i d­êng, ảnh hưởng đến việc đi lại phát triển sản xuất của nhân dân.

          4. Tình hình an ninh nông thôn, cờ bạc, gây gỗ đánh nhau vẫn còn diễn ra tiềm ẩn hết sức phức tạp.

          5. Công tác kiểm toán, quyết toán các công trình xây dựng cơ bản do xã làm chủ đầu tư còn chậm, nợ đọng xây dựng cơ bản còn cao

          6. Chất lượng hoạt động của các làng văn hóa còn thiếu chiều sâu, chất lượng khám chữa bệnh tuy được cải thiện song vẫn chưa đáp ứng được với nhu cầu,tỷ lệ người dân tham gia   bảo hiểm y tế còn thấp, số hộ có  công trình nhà tiêu chưa  hợp vệ sinh còn cao.

          7. Công tác quản lý nhà nước về , giống phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, vệ sinh an toàn thực phẩm còn nhiều bất cập,. Việc xây dựng nông thôn mới  ở một số chi ủy, xóm chưa được quan tâm, chỉ đạo chưa tốt. Phối hợp công tác tổ chức giám sát giữa các đoàn thể  với chính quyền còn chưa chặt chẽ dẫn đến công việc chưa cao.

          8. Công tác quản lý cán bộ của chính quyền chưa thực sự nghiêm túc, điều hành thực hiện nhiệm vụ có việc chưa kịp thời, không dứt điểm để kéo dài làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị chung của xã.

          9. Việc thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, phương thức hoạt động của các đoàn thể có nơi, có lúc, có việc vẫn còn hạn chế.        

- Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém là:

          Những hạn chế, yếu kém nêu trên do nhiều nguyên nhân,  song nguyên nhân chủ quan là chính;

          - Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức, đảng viên từ xã đến các chi bộ chưa  thường xuyên.

          - Kỹ luật, kỹ cương, ý thức chấp hành của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân chưa thực sự nghiệm túc.

          -công tác phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể với các ban, nghành của ủy ban với ủy ban và giữa các tổ chức với nhau có lúc, có việc chưa tốt. Dẫn đến hiệu quả công việc chưa cao.

          - Tinh thần, trách nhiệm trong giải quyết công việc của một số  cán bộ lãnh đạo,cán bộ công chức,  chưa cao.

 

 

PHẦN THỨ HAI

MỤC TIÊU NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM  2017.

          Dự báo năm 2017 nền kinh tế tiếp tục ổn định và chuyển biến tốt hơn,lải xuất ngân hàng duy trì ở mức thấp tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đầu tư để phát triển kinh tế,nhiều công ty trên địa bàn huyện đi vào hoạt động ổn định sẻ thu hút nhiều lao động tại chổ giải quyết nhiều việc làm và tăng thu nhập cho người lao động trên địa bàn huyện và xã…đó là những điều kiện thuận lợi để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã, tuy nhiên kinh tế xã nhà vẫn mang tính thuần nông, thời tiết, thiên tai, dịch bệnh diễn biến khó lường, các mô hình phát triển kinh tế còn nhỏ lẻ, nguồn lao động chưa qua đào tạo chưa đáp với nhu cầu của xã hội. Đó là những yếu tố bất lợi ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế xã hội của xã trong năm tới, Do đó Đảng bộ, chính quyền, các ngành đoàn thể và nhân dân xã nhà cần nâng cao quyết tâm, phát huy tối đa các yếu tố thuận lợi khắc phục những hạn chế, khó khăn phấn đấu hoàn thành đạt mức cao các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch năm 2017 đề ra.

I. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2017.

1. Mục tiêu chung.

Phát huy những kết quả đã đạt được năm 2016. tiếp tục tháo gỡ khó khăn đẩy mạnh sản xuất, các loại hình kinh doanh tạo thuận lợi cho việc tích tụ ruộng đất để phát triển kinh tế như: trang trại, gia trại, nhất là những  ngành thuộc lợi thế, tiềm năng của xã. Chuyển đổi mô hình sản xuất nhỏ lẻ, manh muốn sang trồng các loại cây hàng hóa có giá trị kinh tế cao,nâng cao năng xuất cây trồng,  chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế 12% trở lên.

Nâng cao các hoạt động văn hóa xã hội, giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội quan tâm, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý và sử dụng có hiệu quả vật tư nông nghiệp, tài nguyên thiên nhiên, đảm bảo vững chắc quốc phòng – an ninh, đẩm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng gắn với củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị tạo chuyển biến rõ nét trong chỉ đạo, điều hành của bộ máy hành chính nhà nước ở địa phương.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu 2.1;các chỉ tiêu kinh tế;.

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế 12,5% trở lên (Trong đó cơ cấu các ngành, nông nghiệp, chăn nuôi tăng: 3,5%, công nghiệp – xây dựng cơ bản tăng: 17,0%, dịch vụ, thu nhập khác: 15%)

- Tổng diện tích gieo trồng cả năm:   1.000 ha. (còn 35 ha trồng mía và rau mµu ,cây trồng các loại khác)

- Tổng sản lượng quy thóc: 4.795 tấn

(Bình quân lương thực trên đầu người: 622 kg).

         + Trâu, bò, bê, nghé: 1.568 con.

+ Đàn ln: 4.2103 con tr lên.

+ Đàn gia cm: 73 nghìn con trở lên.

- gia trị sản phẩm trên một 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 95 triệu đồng trở lên;

-huy động vốn xây dựng cơ bản;3 tỷ đồng trở lên9 ( không kể xây dựng trong khu dân cư )

-thu nhập bình quân đầu người; 28.000.000 đồng/ người/ năm, tổng thu nhập toàn xã trên; 22 tỷ đồng.

- T l tăng thu ngân sách hàng năm đạt t 7% trở lên.

-tỷ lệ xóm đạt nông thôn mới 15/15 xóm, xóm kiểu mẩu 3 xóm trở lên.

-đường nội xóm, liên gia được cứng hóa 100%

    - 2.2; các chỉ tiêu về xã hội;

-           -tốc độ tăng dân số tự nhiên ổn định; 0,6%

- Hộ nghèo giảm xuống còn: 4,%, hộ cận nghèo: 5,

          - Khai trương  3 làng văn hóa, hoàn thiện đưa vào sử dụng 4 nhà đang xây dựng mới.

2 trường giữ vững chuẩn quốc gia mức độ 1, trường THCS được công nhận lại và chuẩn về văn hóa.

-hộ có nhà tiêu hợp vệ đạt trên 75%

-tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng xuống còn 12,55%.

-tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội 36,2%.

-giữ vững chuẩn quốc gia về y tế

-tỷ lệ lao động được đào tạo 60% trở lên

-số lao động  có việc làm thường xuyên chiếm trên 75% xuất khẩu lao động 20 người trở lên.

2.3;-các chỉ tiêu về môi trường và an ninh trật tự;

-tỷ lệ hộ dân  được dùng nước hợp vệ sinh 100%, nước sạch 75%.

-tỷ lệ người dân tham gia  bảo hiểm y tế 76,5%.

-số xóm đạt tiêu chuẩn về an toàn về ANTT 11/15 xóm.

2.4; chỉ tiêu về xây dựng đảng;  

- Phát triển Đảng 2,5%, kiểm tra giám sát 80% các tổ chức chi bộ Đảng trở lên, 40 - 50% các tổ chức chính trị xã hội và chi bộ đạt trong sạch vững mạnh.

- Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh.

 

 

 

II. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:

1.     Về phát triển kinh tế;

Tập trung tháo gỡ khó khăn chỉ đạo thực hiện nghiêm túc lịch bố trí cơ cấu thời vụ cây trồng cả 3 vụ sản xuất chính trong năm, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong chuyển dịch cơ cấu, kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả tạo ra sản phẩm hàng hóa.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, tạo điều kiện, yêu tiên cho những hộ, doanh nghiệp tích tụ ruộng đất, để  chuyển một số diện tích đồng sâu và diện tích đồng cao khó lấy nước năng xuất hiệu quả thấp sang làm trang trại chăn nuôi kết hợp có hiệu quả cao và trồng mía. Bố trí các loại cây trồng có năng xuất giá trị cây trồng có năng xuất giá trị kinh tế cao. Đẩy mạnh cơ giới hóa, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Sử lý nghiêm các loại xe quá khổ quá tải, làm tốt giao thông thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác  phòng chống lụt bảo giảm nhẹ thiên tai. Thực hiện tốt công tác khuyến nông, khuyến lâm. Phấn đấu đạt tổng sản lượng lương thực cả năm đạt 4.795 tấn.

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển chăn nuôi đặc biệt là chăn nuôi trang trại, gia trại theo dự án của tỉnh, huyện. Mô hình chăn nuôi cá, lúa, kết hợp và chăn nuôi tổng hợp theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm hàng hóa. an toàn phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường. Thực hiện nghiêm túc pháp lệnh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm, tổ chức tốt các đợt tiêm phòng vác xin cho đàn trâu, bò, đàn gia cầm, gia súc và phòng dại cho chó, động viên nhân dân yên tâm đầu tư phát triển chăn nuôi.

Khuyến kích, phát triển các ngành nghề, dịch vụ có lợi thế đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất, xây dựng, tiêu dùng cho nhân dân. HTX thực hiện tốt, có hiệu quả luật hợp tác xã

Phối hợp với công ty cổ phần xây lắp điện lực thanh hóa di rời 1 số cột điện còn lại vào vị trí, chỉ giới giao thông. Nâng cấp các tuyến đường dây đã xuống cấp để phục vụ cho nhân dân.

Rà soát, các nguồn thu để có biện phấp thu phù hợp, thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách, đảm bảo tăng thu 7% theo chỉ tiêu huyện giao, tiết kiệm chi, giành một phần vào xây dựng cơ sở hạ tầng như mục tiêu đề ra.

-làm quy hoạch đất ở đình củ bán cho nhân dân để lấy tiền trả nợ các công trình đã xây dựng từ 2010 đến nay.

Tổng hợp báo cáo kinh tế công khai, quyết toán các công trình xây dựng cơ bản từ năm 2010 đến nay với Đảng bộ. Quản lý chặt chẽ nguồn thu, chi ngân sách theo đúng dự toán và luật ngân sách nhà nước, rà soát các hợp đồng thầu cồn bải, ao hồ, đã hết hạn để lãnh đạo xã xem xét chỉ đạo thầu tiếp.

2. Công tác văn hóa, xã hội.

Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, đúng pháp luật nâng cao các hoạt động văn hóa, xã hội. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giải quyết có hiệu quả vấn đề xã hội bức xúc, quan tâm.

Tiếp tục thực hiện tạo chuyển biến căn bản về nâng cao chất lượng giáo dục có hiệu quả, chấn chỉnh việc dậy thêm, học thêm không đúng quy định, lạm thu trong xã hội hóa giáo dục ở cả 3 cấp học.

Nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh ban đầu cho nhân dân. Phối hợp với trung tâm y tế, tăng cường kiểm tra, quản lý thuốc chữa bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện tốt công tác y tế Quốc gia, y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ søc khẻo cộng đồng, thực hiện kế hoạch hóa gia đình.

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các làng văn hóa. ĐÈy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới.

Nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa thông tin, tuyên truyền thể dục thể thao, chất lượng tiếp sóng đài TW – Tỉnh – Huyện. Tuyên truyền đầy đủ các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương để động viên nhân dân lao động sản xuất.

Thực hiện đúng, đủ, kịp thời có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội ®èi với người có công với cách mạng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, hộ nghèo, cận nghèo, các đối tượng hưởng trợ cấp thường xuyên, bảo hiểm xã hội nhà nước, tạo điều kiện cho các đối tượng ổn định cuộc sống vươn lên hòa nhập với cộng đồng.

3. Tăng cường quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Thực hiện tốt công tác quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, duy trì nghiêm túc chế độ trực, sản sàng chiến đấu, chủ động nắm bắt địa bàn, không để xảy ra bất ngờ đột xuất, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, hoàn thành công tác tuyển quân năm 2016.

Thực hiện nghiêm túc  kế hoạch xây dựng cơ sở  và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn với giáo dục kiến thức quốc phòng an ninh. Xây dựng kế hoạch tổ chức giáo dục chính trị, huấn luyện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, kỹ chiến thuật sẳn sằng chiến đấu cho lực lượng dân quân, công an, cho cán bộ từ xã đến xóm. Chủ động với các lực lượng, địa phương khác sẳn sàng đập tan các âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, chống phá cách mạng nước ta, đồng thời lập kế hoạch sử lý thanh niên chống lệnh gọi nhập ngủ năm 2016 theo đúng luật nghĩa vụ quân sự, tập trung rà soát, làm hồ sơ đề nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết chế độ cho những người tham gia  và được hưỡng chế độ theo  QĐ 120 của chính phủ..

Tăng cường nắm bắt tình hình an ninh trật tự, đặc biệt là an ninh nông thôn, đẩy mạnh chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm. Phối hợp chặt chẽ với  với các ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội để thực hiện tốt nghị quyết  liên tịch về quy chế phối hợp về an ninh trật tự, hạn chế các tệ n¹n xã hội, xây dựng kế hoạch bảo vệ trước trong và sau  tết Bính thân.

Tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư, khiếu nại, tố cáo, tăng cường đối thoại, sử lý kịp thời các sự vụ ngay từ thôn xóm, tránh để tồn động, kéo dài, đẩy mạnh công tác tuyên truyền  phổ biến pháp luật, gắn với công tác ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản quản ý nhà nước. Thực hiện tốt công tác quản lý, hộ tịch, chứng thực, hòa giải góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên,. Tuyên truyền và vận động nhân dân không sản xuất, mua bán, tàng chữ, sử dụng pháo, vật liệu nổ và đèn trời trong dịp tết đinh dậu.

4. Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể.

4.1. Tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

- chỉ đạo tổ chức, triễn khai, quán triệt, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của trung ương, của tỉnh, của huyện, của xã kịp thời, đảm bảo thời gian kế hoạch. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 05 CT/TW, ngày 15/5/2016 của bộ chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưỡng, đạo đức, phong cách hồ chí minh. Tổ chức triễn khai học tập, quán triệt và thực hiện nghị quyết trung ương 4 (khóa XII ) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi về suy thoái về tưởng chính trị, dạo đức, lối sống, những biểu hiện ‘’tự diễn biến’’, ;;tự chuyễn hóa’’ trong nội bộ.

-xây dựng kế hoạch, hoc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh năm 2017.

-chỉ đạo thành công đại hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên, nhiệm kỳ 2017-2022,tổng kết 10 năm thực hiện  chỉ thị số 10-CT/TW của bộ chính trị về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 04-NG/TU của ban chấp hàn đảng bộ tĩnh ( khóa XVII ) về công tác cán bộ,

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Nghị quyết trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” duy trì công tác kiểm tra, đôn đốc và giám sát thực hiện việc sữa chữa thiếu sót, khuyết điểm tại các cấp ủy, tổ chức đảng đã được chỉ ra. Thực hiện có hiệu quả việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, theo chuyên đề năm 2017 là:

- Tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của TW, của tỉnh, của huyện và của xã. Quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao lòng tự hào dân tộc, t¹o sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Đồng thời nắm chắc những diễn biến tình hình, tư tưởng để kịp thời định hướng và đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả với những tư tưởng sai trái, những luận điệu xuyên tạc, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn. Thực hiện nghiêm túc nghị quyết 04 của Tỉnh ủy về công tác cán bộ,

- Chỉ đạo các chi bộ đảng viên thực hiện nghiêm túc các chỉ thi, kế hoạch, hướng dẩn của trung ương, của  tỉnh, của huyện và của địa phương,  Quan tâm đến công tác phát triển Đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo tinh thần chỉ thị 39 CT/TW của Bộ chính trị.

- Thực hiện nghiêm túc chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT, trọng tâm là việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, giữ gìn đoàn kết nội bộ và rèn luyện phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên.

- Thực hiện có hiệu quả các trương trình phối hợp công tác dân vận với UBND xã, các ngành phối hợp động viên tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội, trọng tâm là xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng cơ sở và thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở.

4.2 Xiết chặt kỹ luật, kỹ cương hành chính, nêu cao tinh thần trách nhiệm tạo sự chuyển biến rõ nét trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của chính quyền.

 HĐND tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nhất là hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp đảm bảo dân chủ, thiết thực, hiệu quả, tăng cường hoạt động tiếp súc cử tri, chú trọng việc giải quyết, trả lời các ý kiến cử chi ngay tại địa bàn tiếp xúc. Thực hiện có hiệu quả chức năng giám sát.

- UBND tiếp tục thực hiện tốt cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách làm thủ tục hành chính, không gây phiền hà, xếch nhiểu với dân, công khai các loại phí chứng thư, chứng thực, thu đúng các loại phí theo quy định của bộ tài chính, bám sát định hướng mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội mà Đảng bộ, HĐND xã đã quyết định để quản lý, điều hành thực hiện đạt hiệu quả. Giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc mới nảy sinh và những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến việc hoàn thành nhiệm vụ năm 2016.

4.3 Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị -  xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế và các tổ chức hội đặc thù xã hội khác ở địa phương.

Thực hiện tốt phương thức hoạt động hướng về thôn xóm và các chi hội chủ động tham gia giải quyết những vấn đề nảy sinh ở xóm và các chi hội, đồng thời quan tâm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, hội viên và nhân dân. Triển khai thực hiện có hiệu quả 2 nghị quyết 217 và 218 của Ban chấp hành trung ương về vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội. Tổ chức tốt chương trình hiệp thương nhân sự Đại Biểu – HĐND xã nhiệm kỳ 2016 – 2021. Theo đúng hướng dẫn của UBTW MTTQ Việt nam và luật bầu cử ĐB HĐND – UBND.

Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng mối đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế xã hội. Thực hiện tốt các cuộc vận động do Đảng, chính quyền và UBTWMTTQ và Tỉnh, Huyện, xã phát động để tập hợp đoàn kết đông đảo đoàn viên, hội viên góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016.

 

                                                                  TM BTV ĐẢNG ỦY

                                                                              BÍ THƯ

 

 

 

 

                                                                              Phạm Sỹ Khoa