Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
12
Hôm qua:
103
Tuần này:
502
Tháng này:
5139
Tất cả:
160478

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Thọ Ngọc lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 05/10/2020 00:00:00

               Trong 2 ngày 07- 08/5/2020, Đảng bộ xã Thọ Ngọc đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025. Dự Đại hội có đồng chí Hà Hữu Khang, ủy viên BTV, Chủ tịch UBMTTQ huyện, các đồng chí trưởng, phó các cơ quan, ban, ngành đoàn thể cấp huyện, các đồng chí trong Đảng uỷ-HĐND-UBND-MTTQ các ban ngành đoàn thể trong xã, các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt xã qua các thời kỳ và 125 Đại biểu đại diện cho 340 Đảng viên trong Đảng bộ về dự Đại hội.

Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ xã Thọ Ngọc khóa XIX nhiệm kỳ 2015-2020 nêu rõ, trong phát triển kinh tế xã có mức tăng trưởng khá toàn diện, nhiều chỉ tiêu quan trọng hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra, tổng giá trị sản xuất cuối năm 2019 là 283 tỷ thu nhập bình quân đầu người cuối năm 2019 đạt 37,5 triệu đồng/ người/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tổng diện tích sản xuất hàng hóa trong năm là 444,78ha, giá trị sản xuất năm 2019 là 84,9 tỷ đồng; chuyển dịch 41,3ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi, trồng các cây, con có giá trị kinh tế cao, toàn xã có 20 mô hình kinh tế trang trại, gia trại, giá trị sản xuất trên một ha đất trồng trọt và nuôi thủy sản ước đạt ước đạt 130 triệu đồng/1ha, phong trào cải tạo vườn tạp bước đầu đã có hiệu, mặc dù trong nhiệm kỳ qua dịch bệnh Châu phi ở đàn lợn diễn biến phước tạp ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển tổng đàn lợn, cuối năm 2019 toàn xã có 1.568 con trâu bò, lợn, 5.779 con, đàn gia cầm 73.500con, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng cơ bản luôn phát triển, dịch vụ thương mại đã chuyển đổi mô hình quản lý chợ sang doanh nghiệp quản lý đã hoạt động có hiệu quả, số hộ sản xuất kinh doanh cá thể 257 hộ, tăng 28,5% so với Nghị quyết đề ra. Chương trình xây dựng NTM năm 2015 xã mới đạt 17/19 tiêu chí, với sự quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân trong xã, sự vào cuộc của các ngành đoàn thể đến năm 2016 xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, với tổng kinh phí là 94,9 tỷ đồng và được công nhận xã đạt chuẩn NTM. Sau khi được nghe báo cáo Đại hội tiến hành thảo luận, các ý kiến tham luận tại Đại hội đã thống nhất cáo với báo cáo, đồng thời làm rõ hơn một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua để nhiệm kỳ tới được khắc phục, xây dựng địa phương Thọ Ngọc ngày một phát triển, sớm được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao. 
    Đồng chí Hà Hữu Khang, uỷ viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện đã phát biểu ý kiến, trước hết đồng chí ghi nhận biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Thọ Ngọc đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời đồng chí lưu ý nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong tâm trong thời gian tới đó là: Tiếp tục chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi tập trung chỉ đạo tích tụ tập trung đất đai theo tinh thần Nghị quyết số 13 của Tỉnh ủy xây dựng cánh đồng lớn ứng dụng kỹ thuật mới, đưa liên kết đến tiêu thụ, nhằm nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích, tạo việc làm và thu nhập cho nhân dân, đồng thời với việc tiếp tục chăm lo phát triển nông nghiệp nông thôn để ổn định đời sống nông dân, trong nhiệm kỳ tới địa phương cần quan tâm nhiều hơn đến phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại để đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế cơ cấu lao động. Cùng với việc phát triển kinh tế Đảng bộ xã cần quan tâm chăm lo phát triển văn hóa xã hội, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, thể thao tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, thường xuyên chăm lo công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.
    Với tinh thần đoàn kết, dân chủ Đại hội khóa XX nhiệm kỳ 2020-2025 xã Thọ Ngọc đã bầu 15 đồng chí vào BCH, bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện khóa XVIII, tại phiên họp đầu tiên BCH Đảng bộ xã đã bầu đồng chí Đặng Văn Thế, giữ chức danh Bí thư Đảng bộ xã, bầu đồng chí Lê Văn Đăng, Hoàng Ngọc Vân, giữ chức danh Phó Bí thư Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội thông qua Nghị quyết và bế mạc Đại hội./.

            

 

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Thọ Ngọc lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025

Đăng lúc: 05/10/2020 00:00:00 (GMT+7)

               Trong 2 ngày 07- 08/5/2020, Đảng bộ xã Thọ Ngọc đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025. Dự Đại hội có đồng chí Hà Hữu Khang, ủy viên BTV, Chủ tịch UBMTTQ huyện, các đồng chí trưởng, phó các cơ quan, ban, ngành đoàn thể cấp huyện, các đồng chí trong Đảng uỷ-HĐND-UBND-MTTQ các ban ngành đoàn thể trong xã, các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt xã qua các thời kỳ và 125 Đại biểu đại diện cho 340 Đảng viên trong Đảng bộ về dự Đại hội.

Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ xã Thọ Ngọc khóa XIX nhiệm kỳ 2015-2020 nêu rõ, trong phát triển kinh tế xã có mức tăng trưởng khá toàn diện, nhiều chỉ tiêu quan trọng hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra, tổng giá trị sản xuất cuối năm 2019 là 283 tỷ thu nhập bình quân đầu người cuối năm 2019 đạt 37,5 triệu đồng/ người/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tổng diện tích sản xuất hàng hóa trong năm là 444,78ha, giá trị sản xuất năm 2019 là 84,9 tỷ đồng; chuyển dịch 41,3ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi, trồng các cây, con có giá trị kinh tế cao, toàn xã có 20 mô hình kinh tế trang trại, gia trại, giá trị sản xuất trên một ha đất trồng trọt và nuôi thủy sản ước đạt ước đạt 130 triệu đồng/1ha, phong trào cải tạo vườn tạp bước đầu đã có hiệu, mặc dù trong nhiệm kỳ qua dịch bệnh Châu phi ở đàn lợn diễn biến phước tạp ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển tổng đàn lợn, cuối năm 2019 toàn xã có 1.568 con trâu bò, lợn, 5.779 con, đàn gia cầm 73.500con, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng cơ bản luôn phát triển, dịch vụ thương mại đã chuyển đổi mô hình quản lý chợ sang doanh nghiệp quản lý đã hoạt động có hiệu quả, số hộ sản xuất kinh doanh cá thể 257 hộ, tăng 28,5% so với Nghị quyết đề ra. Chương trình xây dựng NTM năm 2015 xã mới đạt 17/19 tiêu chí, với sự quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân trong xã, sự vào cuộc của các ngành đoàn thể đến năm 2016 xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, với tổng kinh phí là 94,9 tỷ đồng và được công nhận xã đạt chuẩn NTM. Sau khi được nghe báo cáo Đại hội tiến hành thảo luận, các ý kiến tham luận tại Đại hội đã thống nhất cáo với báo cáo, đồng thời làm rõ hơn một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua để nhiệm kỳ tới được khắc phục, xây dựng địa phương Thọ Ngọc ngày một phát triển, sớm được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao. 
    Đồng chí Hà Hữu Khang, uỷ viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện đã phát biểu ý kiến, trước hết đồng chí ghi nhận biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Thọ Ngọc đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời đồng chí lưu ý nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong tâm trong thời gian tới đó là: Tiếp tục chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi tập trung chỉ đạo tích tụ tập trung đất đai theo tinh thần Nghị quyết số 13 của Tỉnh ủy xây dựng cánh đồng lớn ứng dụng kỹ thuật mới, đưa liên kết đến tiêu thụ, nhằm nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích, tạo việc làm và thu nhập cho nhân dân, đồng thời với việc tiếp tục chăm lo phát triển nông nghiệp nông thôn để ổn định đời sống nông dân, trong nhiệm kỳ tới địa phương cần quan tâm nhiều hơn đến phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại để đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế cơ cấu lao động. Cùng với việc phát triển kinh tế Đảng bộ xã cần quan tâm chăm lo phát triển văn hóa xã hội, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, thể thao tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, thường xuyên chăm lo công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.
    Với tinh thần đoàn kết, dân chủ Đại hội khóa XX nhiệm kỳ 2020-2025 xã Thọ Ngọc đã bầu 15 đồng chí vào BCH, bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện khóa XVIII, tại phiên họp đầu tiên BCH Đảng bộ xã đã bầu đồng chí Đặng Văn Thế, giữ chức danh Bí thư Đảng bộ xã, bầu đồng chí Lê Văn Đăng, Hoàng Ngọc Vân, giữ chức danh Phó Bí thư Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội thông qua Nghị quyết và bế mạc Đại hội./.