Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
175741

Học tập chuyên đề về Tư tưởng, Đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 13/03/2018 15:41:50

Ngày 13 tháng 3 năm 2018 toàn thể Đảng bộ xã Thọ Ngọc học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 
         Thực hiện công văn hướng dẫn số 594-CV/HU, ngày 08/03/2018 của huyện ủy Triệu Sơn về việc tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 veef tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
         Đảng ủy xã Thọ Ngọc đã họp triển khai công văn của huyện ủy Triệu Sơn về việc tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 về tư tưởng, đạo ức, phong cách Hồ Chí Minh. 
         Địa điểm tổ chwucs tại hội trường UBND xã Thọ Ngọc.
         Tổng số đảng viên trong chi bộ 334 đảng viên, số đảng viên  tham gia học tập: 319 đảng viên.
        Tiếp sóng trực tiếp đài phát thanh truyền hình TTV Thanh Hóa, các cán bộ, đảng viên được nghe giáo sư, tiến sĩ Hoàng Chí Bảo nói chuyện về các chuyên đề và học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Bí Thư Đảng ủy chỉ đạo Ban Văn hóa thông tin phát thanh tiếp sóng đài truyền hình Thanh Hóa trên hệ thống loa truyền thanh  đến 15 xóm trên đia bàn xã, được đông đảo các tầng lớp nhân dân lắng nghe và học tập tấm gương Bác Hồ vĩ đại.
          Kết quả của buổi học tập chuyên đề đạt hiệu quả cao, được đông đảo Đảng viên nhiệt ti hưởng ứng, lắng nghe và tiếp thu chu đáo tư tưởng, đạo đức, phong cách  của Hồ Chủ tịch qua lời truyền đạt của giáo sư, tiến sĩ Hoàng Chí Bảo.
         
20180313_074605.JPG

20180313_082259.JPG 
Toàn cảnh hội nghị học tập chuyên đề về tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
ngày 13/03/2018

 

Học tập chuyên đề về Tư tưởng, Đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đăng lúc: 13/03/2018 15:41:50 (GMT+7)

Ngày 13 tháng 3 năm 2018 toàn thể Đảng bộ xã Thọ Ngọc học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 
         Thực hiện công văn hướng dẫn số 594-CV/HU, ngày 08/03/2018 của huyện ủy Triệu Sơn về việc tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 veef tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
         Đảng ủy xã Thọ Ngọc đã họp triển khai công văn của huyện ủy Triệu Sơn về việc tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 về tư tưởng, đạo ức, phong cách Hồ Chí Minh. 
         Địa điểm tổ chwucs tại hội trường UBND xã Thọ Ngọc.
         Tổng số đảng viên trong chi bộ 334 đảng viên, số đảng viên  tham gia học tập: 319 đảng viên.
        Tiếp sóng trực tiếp đài phát thanh truyền hình TTV Thanh Hóa, các cán bộ, đảng viên được nghe giáo sư, tiến sĩ Hoàng Chí Bảo nói chuyện về các chuyên đề và học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Bí Thư Đảng ủy chỉ đạo Ban Văn hóa thông tin phát thanh tiếp sóng đài truyền hình Thanh Hóa trên hệ thống loa truyền thanh  đến 15 xóm trên đia bàn xã, được đông đảo các tầng lớp nhân dân lắng nghe và học tập tấm gương Bác Hồ vĩ đại.
          Kết quả của buổi học tập chuyên đề đạt hiệu quả cao, được đông đảo Đảng viên nhiệt ti hưởng ứng, lắng nghe và tiếp thu chu đáo tư tưởng, đạo đức, phong cách  của Hồ Chủ tịch qua lời truyền đạt của giáo sư, tiến sĩ Hoàng Chí Bảo.
         
20180313_074605.JPG

20180313_082259.JPG 
Toàn cảnh hội nghị học tập chuyên đề về tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
ngày 13/03/2018